Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
sâmbătă 20 octombrie 2018
 • :
 • :

11 locuri de muncă la Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamţ

Liceul „Vasile Conta” din Târgu Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. îngrijitor -4 posturi;
 2. muncitor întreţinere -2 posturi;
 3. tehnician de reţea -1 post;
 4. fochist -3 posturi;
 5. secretar -1 post

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • îngrijitor:

-studii: ciclul inferior al liceului;

 • secretar:

-studii liceale;

-vechime – 5 ani;

-vechime în profilul postului – minimum 1 an;

 • secretar:

-cunoştinţe de utilizare a pachetul Office şi a programelor EdusaL, Revisal şi SIIIR.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • proba scrisă în data de 25 ianuarie 2018, ora 10.00;
 • proba interviu în data de 26 ianuarie 2018, ora 10.00;
 • proba practică în data de 31 ianuarie 2018, ora 10.00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului „Vasile Conta” din Târgu Neamţ, telefon: 0233/791.228.

 

 

sursa: posturi.gov.ro

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *