Search
luni 23 aprilie 2018
  • :
  • :

Se scoate la concurs postul de director al Casei Culturii din Târgu Neamț

Primăria Târgu Neamț organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de director/manager  al Casei Culturii „Ion Creangă”. concurs-director-casa-culturii-tg-neamt

Funcția a rămas vacantă după demisia Margaretei Mihăilescu, iar cei care râvnesc la această poziție vor trebui să dovedească mai întâi că sunt în stare să managerieze așezământul cultural.

Aspiranții își pot depune dosarele de înscriere în concurs până la data de 9 februarie și vor prezenta următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs, cu precizarea datelor personale de contact
  • copia actului de identitate
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  • cazierul judiciar
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverință care să ateste experiența în management
  • curriculum vitae actualizat- modelul european
  • proiectul  de management în format electronic și pe suport hârtie, întocmit și structurat cu respectarea legii în vigoare.

Copiile solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale.

După selecția dosarelor (10 februarie), comisia va analiza proiectele de management întocmite de candidați și, pe 23 februarie, aceștia vor afla ce note au obținut la prima etapă a concursului.

Mai apoi, la data de 27 februarie, aspiranții la funcția de director al Casei Culturii își vor susține proiectele de management în cadrul unui interviu.

Rezultatele finale ale concursului și, implicit, numele noului manager al așezământului cultural vor fi anunțate la data de 1 martie a.c.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Târgu Neamț sau la numărul de telefon 0233 790245.

Mult succes candidaților și fie ca cel mai bun să câștige!
Un comentariu la “Se scoate la concurs postul de director al Casei Culturii din Târgu Neamț

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *