Admiterea la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț

0

Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ  este o școală recunoscută la nivel național și internațional, certificată prin diploma de excelență instituțională acordată de către Ministerul Educației (MECTS) pentru excepționala activitate desfășurată timp de 165 de ani, rezultatele deosebite ale elevilor și contribuția adusă la creșterea calității actului educațional.

Prin aşezarea sa în zona mănăstirilor nemţene, Seminarul oferă tinerilor un cadru natural şi un climat deosebit de formare duhovnicească.

Pentru anul școlar 2023-2024 Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț școlarizează elevi în clasa IX-a după cum urmează:

1 CLASĂ TEOLOGIE ORTODOXĂ (băieți) – 24 LOCURI

1 CLASĂ PATRIMONIU CULTURAL (băieți și fete) – 24 LOCURI

PENTRU Specializarea: TEOLOGIE ORTODOXĂ

Sesiunea I:

10 – 12  mai  2023 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere (de la școlile gimnaziale) pentru elevii sau absovenții care doresc să participe la probele de aptitudini

15 – 16  mai  2023 Înscrierea candidaților pentru susținerea probelor de aptitudini

17 – 19  mai  2023 – Desfășurarea  probelor de aptitudini

        22  mai  2023 – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

        05  iulie 2023 – Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele/ clasele la care s-au suținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respective, prin tipărire din aplicația informatică centralizată

       06  iulie  2023 – Ridicarea/ transmiterea de la liceele vocaționale a anexei la fișa de înscriere a candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarant, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gemnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată.      

Sesiunea a II-a

31 iulie 2023 – Înscrierea candidaților pentru susținerea probelor de aptitudini

01- 02 august 2023 – Desfășurarea  probelor de aptitudini

03 -04 august 2023 – Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

         NOTĂ: La această sesiunea pot participa candidații absolvenți de gimnaziu nerepartizați computerizat în învățământul liceal sau care au renunțat prin cerere la repartizarea computerizată din data de 19 iulie 2023.     

      La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

      Reglementările privind admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024:

 • Ordinul Ministerului Educației nr. 5.243/ 2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024 (M Of, partea I, Nr. 876 bis/06.09.2022) cu anexele aferente;

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere   Anexa nr. 1
 2. Cerere pentru obținerea binecuvântării chiriarhului locului în original Anexa nr. 2
 3. Anexa la fișa de înscriere în original (Se eliberează de la școala unde candidatul va absolvi studiile gimnaziale)
 4. Adeverința pentru clasele a V-VIII a cu mediile generale la învățătură, disciplina religie și media la purtare din clasele V-VII și semestrul I din clasa a VIII-a în original – Anexa nr. 3

NOTĂ: În vederea definitivării catalogului cu rezultatele la probele de aptitudini, în perioada 12-13 iunie 2023, candidații au obligația de a prezenta la secretariatul liceului Foaia matricolă pentru clasele a V–VIIIa, cu calculul mediei generale, în  original.

5. Certificat de naştere – copie

6. Adeverință / Certificat de botez (ortodox) în original

7. Recomandarea consiliului parohial/ preotului paroh în original

8. Fişa medicală în original    Anexa nr. 4

TOATE ANEXELE LE REGĂSIȚI AICI…

NOTĂ: Înscrierile se fac la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mânăstirea Neamț, în perioadele menționate (15-16 mai 2023 respectiv 31 iulie 2023 pentru a II-a sesiune) prin transmiterea online a actelor scanate la adresa: [email protected] și depunerea imediată sau trimiterea prin poștă cu confirmare de primire a dosarului în format fizic, până în ultima zi de înscriere, respectiv 16 mai a.c. pentru sesiunea I si 31 iulie a.c. în sesiunea a II-a.

Probele de aptitudini pentru specializarea: Teologie Ortodoxă

 1. a) un interviu/colocviu/probă orală evaluate cu calificativ admis/respins;
 • verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
 • motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
 • verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.
 1. b) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR): o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie (vezi Tematica).

Tematica pentru proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR):

 1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;
 2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a;
 3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;
 4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;
 5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;
 6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;
 7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii – clasa a VIII-a.

Bibliografie: Manualele de Religie pentru clasele V-VIII; Mica Biblie; Învățătura de credința Ortodoxa, Editura Trinitas, Iași, 2000.

*Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constituie nota finală la proba de aptitudini. Media minima la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Media finală de admitere se calculează astfel:   

(APT + MA)/ 2 = MFA

 • APT = nota finală la probele de aptitudini;
 • MA = media de admitere;
 • MFA = media finală de admitere.

Probele de aptitudini pentru specializarea Patrimoniu cultural:

a) proba de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/ exprimarea cromatică în compoziție, care va consta din prezentarea unui portofoliu.

Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de religie/ profesorul de educație plastică/ directorul școlii de unde provine candidatul.

 b) proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) – constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII.

 • Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constituie nota finală la proba de aptitudini. Media minima la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).
 • Nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:  APT=(VA+VCR)/ 2

Media finală de admitere se calculează astfel:   

(APT + MA)/ 2 = MFA

 • APT = nota finală la probele de aptitudini;
 • MA = media de admitere;
 • MFA = media finală de admitere.

Vizita medicală este obligatorie și eliminatorie.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să utilizați următoarele adrese de contact:

 • Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” sat Mânăstirea Neamț, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, cod postal 617502
 • adresa de e-mail: [email protected]
 • telefon: 0759.982.273, serv. Secretariat

Metodologie

Pentru elevii din Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia, Serbia, Ungaria și diaspora accesați site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iasi, secțiunea – Examene naționale – Admitere elevi din Republica Moldova, aici…, unde sunt toate informațiile utile. Deocamdată nu este actualizată pagina pentru anul școlar 2023-2024, însă persoana responsabilă care gestionează situația admiterii elevilor din țările menționate și diaspora este Domnul Vili Busuioc și puteți să-l sunați la numărul +40722890934. 


Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț dispune de spaţiu de învăţământ adecvat, două laboratoare de informatică cu 60 de calculatoare, un laborator de limbi străine, două ateliere de pictură, bibliotecă, internat cu spaţii foarte bune de cazare, cantină, sală de sport şi o frumoasă biserică – paraclis pentru programul liturgic.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate