Agapia: Concurs pentru posturi de asistent medical, infirmieră, fochist

0

Primăria Comunei Agapia, județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune ( cod COR 818207) (2 posturi);
 2. asistent medical generalist (cod COR 325901) (2 posturi);
 3. infirmieră (cod COR 532103) (4 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune ( cod COR 818207) (2 posturi):
  • nivelul studiilor – minimum studii generale sau medii;
  • calificare/specializare: curs de calificare fochist, cu diplomă sau certificat de calificare profesională;
  • autorizare I.S.C.I.R. pentru cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, clasa C, valabilă;
  • vechime minimă în muncă – nu este necesară;
  • atestat pentru exercitarea ocupaţiei de agent de securitate conform Legii nr.333/2003, constituie un avantaj în caz de egalitate de punctaj.
 • asistent medical gcneralist (cod COR 325901) (2 posturi):
  • nivelul studiilor – minimum studii medii absolvite cu diplomă sau echivalentă;
  • calificare/specializare: diplomă de absolvire sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist;
  • vechime în muncă – nu este necesară;
  • aviz psihologic, cu menţiunea apt pentru postul de asistent medical generalist;
  • disponibilitate pentru program prelungit şi prezenţă obligatorie în situaţii de urgenţă.
 • infirmieră (cod COR 532103) (4 posturi):
  • nivelul studiilor – minimum studii generale sau medii absolvite cu diplomă sau echivalentă;
  • calificare specializare – curs de calificare infirmieră, cu diplomă sau certificat de calificare profesională;
  • vechime în muncă – nu este necesară;
  • aviz psihologie, cu menţiunea „apt pentru postul de infirmieră”;
  • disponibilitate pentru program prelungit şi prezenţă obligatorie în situaţii de urgenţă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 16 octombrie 2018, ora 10.00/12.00 – proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria comunei Agapia cu sediul în str. Nicolae Iorga nr. 140, comuna Agapia, judeţul Neamţ, telefon: 0233/244.607, 0233/244.611.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate