Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
vineri 19 aprilie 2019
 • :
 • :

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu Neamț angajează paznic

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Târgu Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – 10 clase;
 • vechime în muncă – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 decembrie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 decembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 13 decembrie 2018, ora 13.00: proba interviu;
 • 14 decembrie 2018, ora 09.00: proba practică.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Tehnic „Ion Creangă” din Târgu Neamţ, str. Mărăşeşti nr. 175, judeţul Neamţ, telefon 0233/794.574.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *