Concurs pentru un post de asistent medical debutant la Centrul „Sf. Teodora” Târgu-Neamț

0

Direcția de Asistență Socială (DAS) a Orașului Târgu-Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical debutant la Centrul de primire în regim de urgență a persoanelor fără adăpost „Sfânta Teodora” Târgu-Neamț.

Centrul de Urgenta Sf. Teodora
Centrul de Urgenta Sf. Teodora (foto arhivă)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă/adeverință de absolvire școală postliceală sanitară în specialitatea asistent medical generalist;
 • diplomă de bacalaureat;
 • membru al O.A.M.G.M.A.M.R.;
 • adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
 • vechime în specialitate – nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 iunie 2021, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor (Biroul nr. 2);
 • 01 iulie 2021, ora 10.00, proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

Relații suplimentare se pot obține la DAS Târgu-Neamț, din Târgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 62, telefon 0233/790.245, int. 115.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate