CSEI Târgu-Neamț angajează medic stomatolog (Concurs)

0

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Târgu Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, vacante, de medic stomatologie generală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • nivelul studiilor – superioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Târgu Neamţ, strada Veniamin Costache nr. 5, judeţul Neamţ, telefon: 0233/791.875.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate