Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
marți 26 mai 2020
 • :
 • :

ISU Neamț: Se dă startul la înscrieri pentru viitorii salvatori

ŞI TU POŢI DEVENI SALVATOR!

În anul 2019, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ organizează înscrieri la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ale Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

 • în instituţii de învățământ din
  cadrul Ministerului Afacerilor Interne :

1. Academia de Poliţie
“Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

 • Facultatea de Pompieri, durata studiilor 4 ani –  specializarea ,,Instalaţii pentru construcţii-pompieri”: 35 locuri
  ofiţeri dintre care 34 locuri IGSU (1 loc pentru romi), 1 loc S.I.E.;
 • Facultatea de Ştiinţe Juridice
  şi Administrative
  , durata
  studiilor 4 ani –    specializarea ,,Drept”: 2
  locuri;

2. Şcoala de Subofiţeri de
Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldeşti,
  durata studiilor 1 an,
(sesiunea de admitere ianuarie 2020):

 • Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă: 262 locuri I.G.S.U. (2
  locuri pentru romi); 5 locuri I.G.Av.; 4 locuri I.G.P.R.; 1 loc C.G., 1 loc
  D.G.L., 2 locuri S.I.E.;
 • Maistru militar auto: 11 locuri I.G.P.R., 4 locuri I.G.I., 1 loc
  D.G.L., 4 locuri I.G.J.R., 5 locuri S.I.E.
 • în alte instituţii de
  învăţământ care şcolarizează personal pentru M.A.I.:

 3. Facultatea de Comandă şi Stat Major din
cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”
(durata studiilor 3 ani) :

 • Specializarea „Logistică” – 6 locuri;

4. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, (durata studiilor 3/4 ani)  :

 • Artilerie și rachete – 1 loc;
 • Geniu – 2 locuri;
 • Apărare CBRN – 2 locuri;
 • Auto – 2 locuri;
 • Comunicații și informatică
  3 locuri;
 • Finanţe – contabilitate – 2 locuri;
 • Logistică – 5 locuri.

5.  Academia Tehnică Militară
„Ferdinand I”,
(durata studiilor 4 ani) :

 • Echipamente şi sisteme
  electronice militare – 1 loc;
 • Comunicaţii pentru apărare
  şi securitate – 2 locuri;
 • Echipamente şi sisteme
  electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație – 1 loc;
 • Calculatoare şi sisteme
  informatice pentru apărare şi securitate naţională – 3 locuri;
 • Construcţii şi fortificaţii
  2 locuri;
 • Topogeodezie și
  automatizarea asigurării topogeodezice – 1
  loc;
 • Sisteme pentru baraje de
  mine, distrugeri şi mascare – 4 locuri;
 • Armament, aparatură
  artileristică și sisteme de conducere a focului – 1 loc;
 • Materiale energetice şi
  apărare CBRN – 7 locuri;
 • Echipamente și instalații
  de aviație – 1 loc;
 • Blindate, automobile şi
  tractoare – 1 loc;
 • Echipamente şi sisteme de
  comandă și control pentru autovehicule
  12 locuri.
 • Institutul Medico-Militar (durata
  studiilor 6 ani), specializarea Medicină
  generală
    – 10 locuri București și 6 locuri Târgu Mureș;
 • Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” (durata
  studiilor 3 ani):
 • Aviație piloți – 10 locuri I.G.Av;
 • Controlor trafic aerian – 5 locuri
  I.G.Av;
 • Radiolocație – 1 loc I.G.P.F.;
 • Academia
  Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa
  , (durata
  studiilor 4 ani):
 • Navigație, hidrografie și echipamente navale – 4 locuri;
 • Electromecanică navală – 5 locuri;
 • Electromecanică – 1 loc;
 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai
  Viteazul”
  (durata studiilor 3 ani):
 • Psihologie-informaţii – 27 locuri;
 • Studii de securitate şi informaţii – 1 loc;
 • Şcoala
  Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”
  Piteşti,
  (durata studiilor 2 ani) :
 • Tehnică de comunicaţii – 8 locuri;
 • Administrare sisteme/ reţele de
  comunicaţii/informatică – 8 locuri;
 • Administrare
  securitate sisteme / reţele de comunicaţii / informatică – 10 locuri;
 • Operare şi
  mentenanţă echipamente informatice – 10 locuri;
 • Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii
  – 10 locuri;
 • Şcoala Militară
  de Maiştri Militari a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”,
  (durata
  studiilor 2 ani) :
 • Aviație – 18 locuri;
 • Radiolocație – 3 locuri;
 • Şcoala Militară
  de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”,
  (durata
  studiilor 2 ani) :
 • Artilerie navală și antiaeriană
  – 2 locuri;
 • Timonier si
  tehnică de navigație navală – 17 locuri;
 • Comunicaţii
  navale şi observare semnalizare – 14 locuri;
 • Motoare şi maşini navale
  – 18 locuri;
 • Motoare și instalații electrice navale
  – 11 locuri;

Condiţii  şi criterii specifice de recrutare:

     
Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de
învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, candidații trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în
  România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic
  şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de
  specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală sau evaluare psihologică,
  potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată
  inaptitudinea pentru oricare din situaţii, procedura de recrutare încetează
  pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea
  examinării medicale;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi,
  iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de
  învăţământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul
  de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de
  bacalaureat, pentru candidaţii la examenele de admitere în instituţiile de
  învăţământ;
 • să aibă un comportament corespunzător
  cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia
  situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de
  judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică
  sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive
  disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie
  politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada
  studiilor liceale, media de cel puţin
  9,00, cu excepţia candidaţilor care
  au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale
  Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea
  elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri
  disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • Locurile la instituţiile de învăţământ care
  pregătesc personal pentru nevoile MAI suntcomune pentru femei şi bărbaţi.

      Cererile
– tip
de înscriere privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în
instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., se
depun de candidaţi personal, astfel:

 • până la data de 24 mai 2019 – pentru concursurile de
  admitere organizate în sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliție
  „Alexandru Ioan Cuza” și la instituțiile de învățământ care pregătesc personal
  pentru MAI (din structura MApN și SRI);
 • până la data de 15 noiembrie
  2019
  – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020
  la școlile postliceale ale MAI (Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie
  Civilă „Pavel Zăgănescu”, Boldeşti).

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în str. Cuejdi nr. 34, Piatra Neamţ, telefon 0233.216816, 0233.216815 sau accesând paginile oficiale de internet:

www.igsu.ro, www.ijsunt.ro, www.academiadepolitie.ro, www.scoaladepompieri.ro, www.armyacademy.ro, www.mta.ro
www.ncoacademy.ro
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *