Locuri de muncă la Liceul din Petricani: îngrijitor, paznic și bibliotecar

0

Liceul Tehnologic din comuna Petricani, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

 1. îngrijitor,
 2. 1/2 normă de paznic;
 3. 1/2 normă de bibliotecar studii superioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 • pentru posturile de îngrijitor şi paznic:
  • studii gimnaziale sau medii;
  • cu sau fără vechime în muncă;
  • cu domiciliul stabil în satul Ţolici, respectiv Târpeşti;
  • fără cazier judiciar şi fără sancţiuni disciplinare primite la locul anterior de muncă.
 • pentru postul de bibliotecar:
  • studii superioare;
  • cu sau fără vechime în muncă;
  • cu domiciliul stabil în satul Petricani;
  • fără cazier judiciar şi fără sancţiuni disciplinare primite la locul anterior de muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 noiembrie 2017: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 decembrie 2017, ora 09:00: proba scrisă;
 • 13 decembrie 2017, ora 09:00: proba practică;
 • 13 decembrie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Dosarul de înscriere în concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic, Comuna Petricani, Judeţul Neamţ, telefon 0233/785.052.

 

 

sursa: posturi.gov.ro

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate