Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
luni 23 septembrie 2019
 • :
 • :

Opt locuri de muncă disponibile în muzeele din Târgu Neamț

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, respectiv nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, astfel:

 1. muzeograf debutant în cadrul Secției Muzeale III Târgu-Neamț, Muzeul „Cetatea Neamț”, 2 posturi, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii superioare de lungă durată absolvite cu licență sau echivalent în specialitatea istorie sau studii superioare de scurtă durată (3 ani) în același domeniu și studii de master – pozițiile 37 – 38 în Statul de funcții;
 2. gestionar custode debutant în cadrul Secției Muzeale III Târgu-Neamț, Muzeul „Cetatea Neamț”, 1 post, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii medii – poziția 42 în Statul de funcții;
 3. îngrijitor în cadrul Secției Muzeale III Târgu-Neamț, Muzeul „Cetatea Neamț”, 1 post pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii medii – poziția 45 în Statul de funcții:
 4. muzeograf debutant în cadrul Secției Muzeale III Târgu-Neamț, Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț, 2 posturi, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii superioare de lungă durată absolvite cu licență sau echivalent în specialitatea istorie sau studii superioare de scurtă durată (3 ani) în același domeniu și studii de master – pozițiile 48,49 în Statul de funcții
 5. muzeograf debutant în cadrul Secției Muzeale III Târgu-Neamț, Muzeul Memorial „Ion Creangă”, Humulești, 1 post, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii superioare de lungă durată absolvite cu licență sau echivalent în specialitatea istorie sau studii superioare de scurtă durată (3 ani) în același domeniu și studii de master – poziția 52 în Statul de funcții;
 6. gestionar-custode debutant în cadrul Secției Muzeale III Târgu-Neamț, Muzeul Memorial „Ion Creangă”, Humulești, 1 post, pentru perioadă nedeterminată, nivel de execuție, studii medii – poziția 54 în Statul de funcții.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 iunie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 08 iulie 2019: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț, Str. M. Eminescu nr. 10, telefon: 0259/442.033, interior 217.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *