Primăria Agapia: concurs pentru posturile de administrator/agent de securitate/ muncitor necalificat

0

Primăria Comunei Agapia, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 1. administrator (cod COR 541401);
 2. agent de securitate (cod COR 541401);
 3. muncitor necalificat (spălătoreasă lenjerie) (cod COR 912103).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator (cod COR 541401):
  • nivelul studiilor – minimum studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • calificare/specializare -;
  • vechime în muncă – minimum 10 ani;
  • experienţă şi vechime în muncă în activitate de secretariat – minimum 5 ani;
  • aviz psihologic, cu menţiunea „apt pentru postul de administratori’;
  • disponibilitate pentru program prelungit şi prezenţă obligatorie în situaţii de urgenţă.
 • agent de securitate (cod COR 541401):
  • nivelul studiilor – minimum studii generale sau medii absolvite cu diplomă sau echivalentă;
  • calificare/specializare: curs de calificare agent de securitate, cu diplomă sau certificat de calificare profesională;
  • vechime în muncă – nu este necesară;
  • aviz psihologic, cu menţiunea „apt pentru postul de agent de securitate“;
  • disponibilitate pentru program prelungit şi prezenţă obligatorie în situaţii de urgenţă;
  • atestat pentru exercitarea ocupaţiei de agent de securitate conform Legii 333/2003;
  • calificare în ocupaţia de fochist poate constitui un avantaj în caz de egalitate de punctaj.
 • muncitor necalificat (spălătoreasă lenjerie) (cod COR 912103):
  • nivelul studiilor – minimum studii generale sau medii absolvite cu diplomă sau echivalentă;
  • calificare/specializare – nu este necesară;
  • vechime în muncă – nu este necesară;
  • disponibilitate pentru program prelungit şi prezenţă obligatorie în situaţii de urgenţă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 octombrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 15 octombrie 2018, ora 12.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției și trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Agapia cu sediul în str. Nicolae Iorga nr. 140, comuna Agapia, judeţul Neamţ, tel’fax 0233/244.607; 0233/244.611.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate