Primăria comunei Agapia angajează asistent medical generalist

0
Primăria Comunei Agapia, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de asistent medical generalist (cod COR 325901).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum studii medii absolvite eu diplomă sau echivalentă;
 • calificare/specializare: diplomă de absolvire sau echivalent în specializarea asistent medical generalist;
 • vechime în muncă – nu este necesară;
 • aviz psihologic, cu menţiunea „apt pentru postul de asistent medical generalist“,
 • disponibilitate pentru program prelungit şi prezenţă obligatorie în situaţii de urgenţă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 23 noiembrie 2018, ora 14.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Agapia. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Agapia cu sediul în str. Nicolae Iorga nr. 140, comuna Agapia, judeţul Neamţ, telefon: 0233/244.607, 0233/244.611.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate