1 Mai la Târgu-Neamț, în perioada comunistă

0

Pentru că se apropie 1 Mai- ziua internațională a muncii, vom face o incursiune în timp cu ajutorul presei oficiale din perioada comunistă, pentru a descoperi cum era serbată la Târgu-Neamț această zi.

În țările comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată într-o sărbătoare de stat însoțită de defilări propagandistice. Regimurile comuniste încercau să ducă tradiția unei mișcării muncitorești internaționale, apărută sub egida celei de-a doua Internaționale.

Am ales trei ani, 1965, 1971 și 1980, pentru a redescoperi atmosfera de sărbătoare.

În 1965, „la Tg. Neamţ, ziua de 1 Mai a fost frumoasă încă de dimineaţă cînd pe toate străzile oraşului, pavoazate cu lozinci, drapele, ghirlande, stegulcţe, mii de locuitori se îndreptau spre piaţa V. I. Lenin.

La miting au participat peste 4 000 de cetăţeni, care, într-o atmosferă entuziastă au manifestat pentru succesele obţinute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în desăvirşirea construcţiei socialismului. A vorbit tovarăşul Nicolae Tănase, prim-secretar al Comitetului raional de partid. Cuvîntul său a fost în repetate rînduri subliniat de aplauze şi ovaţii în cinstea. partidului, a eroicei noastre clase muncitoare, ţărănimii muncitoare, patriei noastre socialiste.ˮ

Printre invitați, la tribună s-au aflat și Gheorghe Maftei, Erou al Munci Socialiste, preşedintele cooperativei agricole de producţie Tibucani, Nicolae Contu, mecanic la I.R.T.A., Ichim Ioan, conducător auto la I.R.T.A., Ioan Ciocoiu de la Organizaţia economică locală, Gheorghe Afrăsinci şi Nicolae Roşu de la I. F. Tg. Neamţ, „fruntaşi şi evidenţiaţi în întrecerea socialistă.ˮ

După terminarea mitingului, „pe estradele de lîngă tribună, sala Ion Creangă, şi de la Cetate, formaţii artistice din oraş şi raion au prezentat bogate programe de coruri, dansuri, declamaţii etc.ˮ[1]

Ca în fiecare an și în 1971, de ziua celor care muncesc, orașul a fost pavozat cu „drapele ale P.C.R., R.S.R., lozinci, ghirlandeˮ, iar mii de oameni au muncii au defilar prin fața tribunei oficiale purtând „grafice ce prezintă realizările obţinute în cincinalul trecut și prevederile celui actual, lozinci, portrete ale conducătorilor partidului şi statului, baloane multicolore, steguleţe şi multe, multe floriˮ, evident fără nelipsita voioșie așa cum semna ziaristul de la Ceahlăul.

Discursul lui Gheorghe Ungureanu, secretarul Comitetului orăşenesc de partid și preşedinte al Consiliului popular orăşenesc, a fost presărat cu aplauze și scandări. A urmat până târziu în noapte programul artistic și sportiv, care a continuat și pe 2 mai, ziua tineretului.[2]

Ziua de 1 Mai

Manifestări artistice

ESTRADA DIN PIAŢA .V. I. LENIN- Ora 9,20  Program de cântece patriotice şi revoluţionare susţinut de corurile Cooperativei de consum, Casei de cultură şi Liceului „Ştefan cel Mareˮ din localitate. În continuare, întîlnire cu soliştii formaţiilor de muzică populară ale Casei de cultură, Liceului „Ştefan cel Mare“ şi Cooperativei meşteşugăreşti „Unirea”. Apoi, elevi ai şcolilor generale nr. 2 şi nr. 5 vor prezenta montajele literar-muzicale „Slavă partiduluiˮ şi „Te cînt, partidˮ.

CASA DE CULTURĂ. Ora 11: Muzică uşoară în compania formaţiei instrumentale „Stereo“ a cooperativei orăşeneşti de consum şi a soliştilor vocali ai casei de cultură. Vor fi prezente apoi pe scenă formaţiile de dansuri populare ale Şcolii generale nr. 3 Humuleşti, Liceului „Ştefan cel Mare”, Cooperativei meşteşugăreşti „Unireaˮ şi a Cooperativei meşteşugăreşti „Arta decorativăˮ. În încheierea programului, o formaţie artistică a casei de cultură va prezenta montajul literar-muzical „Laudă munciiˮ.

Manifestări sportive

TENIS DE MASĂ. Sala Clubului „Voinţaˮ va găzdui de la ora 11 întrecerile din cadrul competiţiei dotate cu „Cupa 1 Maiˮ.

FOTBAL. Pe terenurile şcolilor generale şi pe cel al Liceului „Ştefan cel Mareˮ se dispută partide de fotbal în 6 în cadrul competiţiei dotate cu „Cupa 1 Maiˮ.

Ziua de 2 Mai

Manifestări artistice

CASA DE CULTURĂ. începînd de la ora 10, pe această scenă vor evolua: soliştii de muzică populară ai casei de cultură, ai Cooperativei „Unireaˮ  şi liceului din localitate, formațiile de dansuri ale cooperativelor „Unireaˮ şi „Arta decorativăˮ, Şcolii generale nr. 3 Humuleşti şi Liceului „Ştefan cel Mareˮ; formaţia de muzică uşoară „Stereoˮ a cooperativei orăşeneşti de consum şi soliştii casei de cultură. Vor fi prezentate montajele literar-muzicale „Te cînt partidˮ (Şc. gen. nr. 5), „Slavă partiduluiˮ (Şc. gen. nr. 2) şi „Laudă muncii” (Casa de cultură).

Ora 17: Spectacolul de estradă „Te-aştept cu gluma la concertˮ, prezentat de un colectiv artistic al casei de cultură.

Manifestări sportive

ORIENTARE TURISTICĂ. „Cupa 1 Maiˮ (ora 10, traseu în zona Cetăţii).

FOTBAL. „Cupa 1 Maiˮ la fotbal în 6 programează jocuri pe terenurile şcolilor generale şi cel al Liceului „Ştefan cel Mareˮ.

ATLETISM. „Cupa Semicentenaruluiˮ (ora 10, stadion Cetatea).

ŞAH. „Cupa 1 Maiˮ (ora 8,30, sala Casei de cultură).[3]

Peste 10 ani, în 1980, ziua de 1 Mai era sărbătorită în avans prin discursuri și parăzi, programul cultural-artistic și sportiv este mult mai redus după cum se poate vedea, fiin întins pe patru zile, 1 mai fiind într-o zi de joi:

1 Mai

— orele 10 şi 16. Casa de cultură-spectacole cultural-artistice;

— ora 9, parcul Cetate , Crosul „Cravatelor roşii“, iar la ora 11 , Crosul „Petrodava 2000“.

2 Mai

— ora 10-13, Casa de cultură, „ Tinereţe comunistă“, spectacol literar -muzical;

— orele 16-18, Casa de cultură, spectacol cultural-artistic .

3 Mai

— ora 10, Casa de cultură ,spectacol cultural-artistic prezentat de „Arta decorativă“, Liceul agro industrial;

— ora 9, Casa de cultu ă, Cupa „1 Mai“ la şah .

4 Mai

—program artistic prezentat de formaţii de la U.F. E. T. , Autobază ş .a .

— ora 11, Stadionul- Cetatea; fotbal: Cetatea — Siretul Bucecea;[4]

Într-un alt material ne vom referi și la fastul zilei de 23 august, Ziua Națională a României până în 1990.

prof. Emanuel Bălan


[1] Steagul Rosu, nr. 5289, 4 mai 1965, p. 2.

[2] Ceahlăul, nr. 991, 3 mai 1971, p. 3.

[3] Ceahlăul, 990, 1 mai 1971, p. 3

[4] Ceahlăul, 2236 1 mai 1980, p. 7.

dolinex

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate