28 februarie – Ziua Protecţiei Civile din România

0

– 85 de ani de la înființarea Protecţiei Civile în România –

Activităţile de protecţie civilă au debutat odată cu apariţia vieţii pe pământ şi s-au perfecţionat direct proporţional cu dezvoltarea pericolelor: războaie, calamităţi şi catastrofe, evenimente grave şi de mari proporţii care afectau şi puneau sub semnul întrebării continuitatea vieţii. Din cele mai vechi timpuri se cunosc momente când s-a făcut evacuarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale din calea invadatorilor, s-a făcut înştiinţarea şi alarmarea, s-au executat măsuri pentru protecţia sinistraţilor şi refugiaţilor sau a prizonierilor de război. Toate acestea au conturat un domeniu de activitate nobil, care de-a lungul timpului a stat în atenţia conducătorilor de oşti, de stat sau localităţi.

În anul 1929, Marele Stat Major a înfiinţat prima organizaţie paramilitară de protecţie civilă. Începutul organizării protecţiei civile în România îl constituie Înaltul Decret Regal nr. 468 din 28 februarie 1933, prin care se aproba Regulamentul Apărării Pasive Contra Atacurilor Aeriene, ca o necesitate a protejării populaţiei civile, rezultată în urma efectelor devastatoare ale primului război mondial, având ca scop limitarea efectelor bombardamentelor aeriene asupra populaţiei şi resurselor teritoriului, fie prin protecţie directă, fie micşorând eficacitatea atacurilor.

Pe timpul celui de al doilea război mondial apărarea pasivă contra atacurilor aeriene a funcţionat în cadrul Ministerului Aerului şi Marinei, în subordinea Comandamentului Apărării Pasive.

După 1945, concepţia şi structurile organizatorice existente au fost influenţate de iminentul pericol al folosirii de către inamic a armelor de nimicire în masă, în mod deosebit al armei nucleare.

În anul 1952 instituţia îşi schimbă denumirea în apărarea locală antiaeriana – A.L.A. fiind organizate state majore de apărare locala antiaeriana la nivelul regiunilor, localitaţilor şi operatorilor economici.

În baza experienţei acumulate pe parcursul intervenţiilor pentru înlaturarea efectelor cutremurului din 4 martie 1977, în anul 1978 a fost adoptată Legea 2 a apărării civile primul instrument legislativ care a consfinţit implementarea în ţara noastră a concepţiei moderne de protecţie civilă, sistemul privind şi misiuni de prevenire şi înlaturare a urmărilor calamităţilor şi catastrofelor.

Revoluţia din 22 Decembrie 1989 a determinat perfecţionarea activităţilor de protecţie civilă, la 11 mai 1990 România ratificând Protocoalele Adiţionale nr. I şi II ale Convenţiei de la Geneva din 12 august 1949, privind protecţia victimelor conflictelor armate. Începând cu 1994 ca urmare a derulării Programului NATO ,,Parteneriat pentru Pace’’, Protecţia Civilă din România, cu sprijinul Comitetului Superior de Planificare a Urgenţelor Civile al NATO, a organizat o serie de activităţi cu o largă participare internaţională. În premieră, s-au realizat exerciţii de protectie civilă asistate pe calculator, cu simulări de accidente nucleare şi participarea ţărilor riverane României.

Având în vedere reorganizarea structurilor economico-sociale, lărgirea sferei de activitate a apărării civile prin creşterea implicaţiilor acesteia în salvarea victimelor şi a bunurilor materiale ca urmare a producerii dezastrelor sau atacurilor agresorului, la 25 septembrie 1996 a fost promulgată Legea protecţiei civile nr. 106 act normativ deplin racordat la cele mai noi structuri europene, ce a consfinţit şi schimbarea denumirii instituţiei din apărare civilă în protecţie civilă.

După 11 septembrie 2001, strategia şi concepţia protecţiei civile s-au schimbat profund prin creşterea preocupării responsabililor tuturor componentelor Sistemului Naţional de Apărare, inclusiv a protecţiei civile, în a căuta mijloace şi metode de răspuns adecvate pentru fiecare situaţie de urgenţă civilă.

Anul 2004, pentru noi, are o semnificaţie deosebită deoarece reprezintă anul în care se impune o implicare tot mai mare în vederea armonizării legislaţiei specifice cu prevederile aquis-ului comunitar, precum şi modernizarea standardelor şi procedurilor operaţionale de acţiune în vederea diminuării consecinţelor unor riscuri specifice teritoriului naţional. Procesul de structurare şi modernizare a protecţiei civile a continuat, fiind statuat prin Legea 481/2004 privind protecţia civilă.

Începând cu 15 decembrie 2004, prin unificarea şi reorganizarea Comandamentului Protecţiei Civile cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari şi a structurilor judeţene corespondente, a luat fiinţă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu structuri similare în teritoriu şi o complexă structură organizatorică de sprijin la nivelul administraţiei publice centrale şi locale. Structurile s-au perfecţionat continuu, în funcţie de schimbările intervenite în dezvoltarea economico-socială a ţării, precum şi de experienţa dobândită în decursul anilor. Deşi o instituţie relativ tânără, protecţia civilă şi-a îndeplinit cu cinste misiunile de bază, adaptandu-şi din mers structura şi misiunile.

La cei 85 de ani de existenţă, protecţia civilă se prezintă ca o structura flexibilă, capabilă să asigure un climat de încredere şi siguranţa cetăţenilor, demonstrat de înaltul profesionalism al cadrelor militare şi personalului civil, pe timpul intervenţiilor pentru înlaturarea efectelor produse de dezastre. Acest lucru s-a realizat prin îmbunătăţirea managementului apărării împotriva dezastrelor, prin acţiuni de identificare a riscurilor potenţiale de producere a dezastrelor cu urmări distructive majore asupra populaţiei, infrastructurii şi mediului, adaptarea şi perfecţionarea bazei legislative în concordanţă cu cerinţele integrării în NATO şi UE.

Putem spune că, la cei 85 de ani, Protecţia Civilă reprezintă o structură de bază a ţării, modernă şi eficace, cu vocaţie europeană, menită să asigure siguranţa şi liniştea comunităţii şi cetăţeanului. Urmând spiritual unor tradiţii de zeci de ani, lucrătorii de astăzi ai protecţiei civile îşi onorează, uneori cu preţul sacrificiului suprem, misiunea umanitară de protejare a vieţii şi avutului cetăţenilor în situaţii de urgenţă.

ISU NEAMŢ:  ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE CU OCAZIA ZILEI PROTECȚIEI CIVILE DIN ROMÂNIA

Pentru a marca Ziua Protecției Civile din România, în data de 28 februarie 2018, între orele 09:00 – 15:00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al județului Neamț va organiza Ziua Porților Deschise.

Vizitatorii sunt așteptați la sediile subunităţilor de pompieri din municipiul Piatra-Neamț, Roman și orașul Tîrgu Neamț, prilej cu care vor fi prezentate mijloacele de intervenție în caz de dezastre și modul de folosire a acestora, precum și modul de comportare în cazul producerii acestora. Tot cu aceiași ocazie se va organiza un punct de informare preventivă în incinta Shopping City Piatra Neamț.

În cadrul unei şedințe festive vor fi prezentate mesajele transmise de către Ministrul Afacerilor Interne, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență şi Inspectorul General al I.G.S.U. şi se vor acorda recompense acelor cadre militare, care s-au evidenţiat în activitatea profesională şi au obţinut rezultate deosebite, se vor acorda diplome și premii pompierilor care au obținut locuri fruntașe la competițiile sportive dedicate Zilei Protecției Civile din România.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate