Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
marți 25 iunie 2019
  • :
  • :

„Cetățean de onoare al orașului Târgu Neamț”, drepturi și îndatoriri

Titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE al orașului Târgu Neamț este cea mai înaltă distincție pe care o persoană cu merite deosebite o poate primi, prin hotărârea Consiliul Local.

Între anii 1993- 2018, 58 de personalități au fost răsplătite cu acest titlu (numele lor, aici- CLICK).

O dată cu această distincție, cetățenii de onoare dobândesc și următoarele drepturi:

a) dreptul de a lua cuvântul în sedinţele Consiliului Local al orasului Târgu Neamţ la dezbaterea inițiativelor care privesc întreaga comunitate, în domeniul în care au fost laureați;

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfasurate sub egida Consiliului Local al orasului Tîrgu Neamt sau în care acesta este co-organizator;

c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sportive organizate de institutiile aflate sub autoritatea Consiliului Local.

d) dreptul la asistenţă medicală gratuită în unităţile sanitare de specialitate finanţate din bugetul local.

e) persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-40 de ani pot primi în folosință gratuită un teren pentru construcția de locuință, dacă nu dețin în proprietate personală imobile(terenuri și construcții) în orașul Tîrgu Neamț

f)persoanele care dețin proprietăți pe teritoriul orașului Tîrgu Neamț vor fi scutite de plata impozitului anual

g) cetățenii în vârstă de peste 50 de ani vor fi scutiți de plata serviciilor de salubritate (gunoi)

Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea orașului Tîrgu Neamț în ţară şi străinătate. Iată și celelalte îndatoriri care vin la pachet cu această distincție:

a) Prin activitatea curentă pe care o desfășoară să contribuie la dezvoltarea neîntreruptă a relaţiilor sau activităţilor care au avut ca efect acordarea titlurilor si distinctiilor mai sus-menţionate.

b) Să nu aducă nici un fel de atingere morală sau de prestigiu, prin comportament sau acţiuni voluntare sau involuntare, înaltului titlu dobândit.

c) Să nu compromită cu rea voinţă interesele comunităţii care i-a acordat titlul. În acest sens se pot enumera:

– denigrarea unor realizări comune în diverse domenii de aplicare, atunci când apar diverse obstacole de natură legislativă, administrativă sau financiară, divergenţe de opinii sau de strategii, ambiţii sau interese personale;

– diverse promisiuni făcute si neonorate din motive subiective, având ca scop dobândirea titlului precum si a altor avantaje morale sau materiale;

– întreruperea voluntară a unor activităţi în derulare de către posesorul titlului, activităţi în urma cărora Consiliul Local Tîrgu Neamt a acordat titlul;

– condamnare penală cu caracter definitiv dată de justiţie pentru activităţi ilegale.

d) Să participe (dacă alte activităţi mai importante nu reclamă acest lucru) la manifestări sau festivităţi organizate de către Consiliul Local Tîrgu Neamţ la care titularul, conform protocolului, este invitat.

 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *