Consiliul Județean Neamț – finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

0

Anunţ de participare

Sesiunea a III-a 2019

1. Autoritatea contractantă: Judeţul
Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, strada
Alexandru cel Bun nr.27, cod fiscal: 2612839, tel. 0233/212890,
fax.0233/211569, e-mail: cons.judetean@cjneamt.ro, web:www.cjneamt.ro

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare
nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general.

3. Domeniile pentru care se acordă finanţarea
nerambursabilă:

 • Activități
  Sportive și de Tineret

Obiectivele specifice ale programului sunt:

 • stimularea
  acţiunilor care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter
  sportiv:
  competiţiile sportive;
 • stimularea dezvoltării armonioase a locuitorilor
  judeţului Neamţ prin încurajarea participării acestora la activități sportive,
  pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în
  vederea menţinerii sănătăţii individului;

Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra
comunităţii sunt considerate prioritare.

4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de
autoritatea finanţatoare:

Grantul disponibil este de 300.000 lei, defalcat
astfel:

– Activități
sportive și de tineret: 300.000
lei

            Mărimea
finanţării nerambursabile

Sumele maxime ale finanțării nerambursabile aferente proiectelor
individuale ce pot fi finanțate

în cadrul
programului sunt următoarele:

 • Sportul de performanță:
 • Sportul de echipă

Divizia superioară – max. 180.000 lei

Divizia medie – max. 150.000 lei

Divizie inferioară – max. 120.000 lei

Grantul
maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor
eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele
proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse.
Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10%
din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în
contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a
solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al
proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

ATENŢIE! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un
criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de
10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat.

5. Localizare

Beneficiarii direcţi şi indirecţi
din grupul țintă trebuie să fie recrutaţi de pe raza teritorială a judeţului
Neamţ.

6. Eligibilitatea
aplicanţilor

(1) Pentru a fi eligibili la accesarea
fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:

•           să fie persoană fizică și să prezinte o formă de
înregistrare, atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional, sau
persoană juridică cu statut de asociaţie sau fundaţie constituită conform legii
sau cult religios recunoscut de lege;

•           solicitantul trebuie să aibă
activităţile din proiect incluse în documentele statutare;

•           solicitanţii trebuie să aibă sediul
înregistrat în judetul Neamţ (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti
conform legii române);

•           fiecare solicitant trebuie să
contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile
totale ale proiectului;

•           să fie direct responsabili de
pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un intermediar;

(2)
Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă:

•           sunt în stare de faliment sau pe cale
de lichidare, au activităţile administrate de către tribunal, au început
proceduri de aranjamente cu creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în
orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în
legislaţia şi reglementările în vigoare;

•           au suferit condamnări definitive şi/sau
irevocabile datorate unei conduite profesionale (ex: condamnare împotriva
căreia nici un apel nu mai este posibil);

•           au suferit condamnări definitive
şi/sau irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale
sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale
unor terţi;

•           sunt declaraţi a fi într-o situaţie
de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o
procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile
autorităţilor finanţatoare.

Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă sunt),
trebuie să depună odată cu cererea de finanţare o declaraţie pe propria
răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile de la punctele de mai
sus.

7.
Unde şi cum se depun cererile de finanţare

Documentele
de eligibilitate ale proiectului pot fi  trimise numai prin poștă sau direct la
registratură, în plic sigilat, la sediul Autorităţii Finanţatoare: Consiliul Judetean Neamţ, strada Alexandru
cel Bun, nr. 27, cod 610004, Piatra Neamţ, la Registratura
unităţii, parter.

Documentele
de eligibilitatetrebuie
îndosariate şi sigilate.Plicul trebuie
să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, titlul
proiectului şi menţiunea (în limba română) „A nu se deschide înainte de
sesiunea de evaluare“
.

8. Termenul limită pentru
înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă
este 08.11.2019, ora 10:00. Selecţia
şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 11
– 15 noiembrie 2019.

9.
Informaţii suplimentare

Informaţiile
suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Neamţ, Direcţia Proiecte
şi Programe de Dezvoltare Judeţeană, telefon 0233/212890 int.233 şi de pe
site-ul instituției www.cjneamt.ro.  

Notă:

 • Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile
  valabil pe anul 2019, sesiunea a-III-a, a fost publicat în Monitorul Oficial al
  României, nr. 171 din 04.10.2019, Partea a VI-a.

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

dolinex

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate