Darea de seamă a organizației PCR din Târgu Neamț pe anul 1972

0

La sfârșitul lunii noiembrie 1972[1],  a avut loc conferința organizaţiei orăşeneşti de partid Tîrgu Neamţ, pentru dare de seamă şi alegeri, conferință care a „a evidenţiat din nou şi cu deosebită pregnanță adevărul că atunci cînd se munceşte susţinut pentru creşterea rolului politic conducător al organizaţiilor de partid, aceasta se resimte cu efecte din cele mai favorabile asupra întregii vieţi social-economire şi politico- educative a oraşului.”

Conferința a fost deschisă de către Mihai Ciocoiu[2], secretar al Comitetului judeţean de partid, care a decarat că „este îmbucurător să constatăm că organizaţiile de partid din Tîrgu Neamţ, toți comuniştii au acţionat cu multă fermitate şi dăruire pentru realizarea sarcinilor economice, edilitar-gospodăreşti.”

Darea de seamă, discuţiile unor participanţi precum I. Dumitru, directorul UEIL, Serafim Lungu, directorul fabricii de volvatir, Constantin Chelaru, secretarul comitetului de partid de la CAP Tîrgu Neamţ, Mitică Vîlcu, directorul IIL „Ozana” au subliniat „cu satisfacţie faptul că, colectivele de muncă din întreprinderile şi instituţiile oraşului, sub conducerea şi îndrumarea permanentă a comitetului orăşenesc, a organizaţiilor de partid, desfăşurînd larg întrecerea socialistă, au reuşit să depăşească prevederile de plan şi angajamentele asumate pentru anul 1971, iar apoi să continue pe un plan superior activitatea pentru îndeplinirea sarcinilor de producţie ale anului curent.”

Din cele prezentate reieșea că în primele zece luni ale anului, se obținuse o producție suplimentară în valoare de peste 7,5 milioane lei la producţia globală, 23 milioane lei la producţia marfă, depăşirea planului productivităţii muncii cu peste 500.000 lei şi a beneficiilor planificate cu 2,5 milioane lei.

Se avea în vedere pentru 1973, „generalizarea schimbului II şi trecerea la schimbul III în toate unităţile productive, extinderea muncii în acord global în exploatările forestiere şi pe şantierele oraşului etc. în acest fel, se preconizează depăşirea planului producţiei globale pe oraş în 1973 faţă de prevederi, cu circa 3 milioane lei, a producţiei marfă cu 10 milioane şi creşterea productivităţii muncii cu cel puţin 1 la sută fată de sarcina planificată. Sarcini concrete în acest sens au fost prevăzute şi pentru anul 1974 pe fiecare unitate productivă ca premisă a realizării înainte de termen a cincinalului.”

Însă au fost și critici, și anume, „faptul că nu întotdeauna comitetul orăşenesc de partid şi organizaţiile de bază au condus cu suficientă competenţă şi oportunitate desfăşurarea optimă a activităţii economice. Din această cauză, în cadrul unor întreprinderi s-au înregistrat minusuri în ceea ce priveşte folosirea judicioasă a capacităţilor de producţie, valorificarea tuturor rezervelor interne, aprovizionarea cu materii prime şi materiale, respectarea riguroasă a disciplinei muncii şi altele. Aşa bunăoară, la IIL Ozana, cooperativa „Unirea” şi fabrica de pîine au fost stagnări în producţie datorate defecţiunilor în aprovizionarea cu energie electrică, neexecutării la termenele stabilite şi de calitate a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere ; numeroase refuzuri de calitate la UEIL ; multe absente nemotivate şi învoiri ce au condus Ia nefolosirea în întregime a fondului de timp şi substanţiale pierderi de producţie.”[3]

Interesante sunt și angajamentele făcute la începutul anului 1972 de către Consiliul popular, și anume:

 ●Depăşirea prevederilor bugetare cu suma de 300.000 lei.

●Realizarea unor economii în valoare de 50.000 lei la lucrările finanţate de La buget pentru construcţii, executându-se 300 m.p. trotuare peste plan.

●Confecţionarea unor materiale necesare curăţatului străzilor, prin acţiuni patriotice, economisindu-se astfel 25.000 lei.

●Producerea peste plan a 40.000 fire flori pentru înfrumuseţarea oraşului.

●Prin acţiuni patriotice se vor executa peste prevederi lucrări în valoare de 1 milion lei (curăţirea a 300 ha păşune; balastarea şi întreţinerea a 5 km străzi în localitatea Blebea; executarea a 500 m.c. săpături la reţeaua de alimentare cu apă a oraşului; amenajarea şi împrejmuirea unei pepiniere în suprafaţă de 1.600 m .p .; lucrări pentru eliberarea cu 30 zileînainte de termen a amplasamentelor pe care se vor construi 60 apartamente proprietate de stat).

●Se va amenaja spaţiul necesar pentru înfiinţarea unei circumscripţii sanitare în cartierul Ţuţueni.[4]

Prof. Emanuel Bălan


[1] Ceahlău, an V, 1483, 1 decembrie 1972, p. 1.

[2] Mihai Ciocoiu (1925 Plăieșu-Timișești-1997 Piatra Neamț), economist. Absolvent în 1971  al Academiei de Științe Economice București, a fost lector la Școala de Partid de un an  de la Bacău, secretar al Comitetului Raional Piatra Neamț și între 1972-1976,  secretar al Comitetului Județean Neamț al PCR. Persecutat, sancționat, iese la pensie pe caz de boală ( C. Prangati, Oameni politici și de stat din județul Neamț, p. 102.)

[3] Ceahlău, an V, 1483, 1 decembrie 1972, p. 2.

[4] Ceahlăul, an V, nr. 1220, 27 ianuarie 1972, p.1.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate