E nevoie de un asistent medical debutant, la Laboratorul de Radiologie/ Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț

0

Spitalul Orășenesc „Sfântul Dimitrie” din Târgu Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical debutant, la Laboratorul de radiologie și imagistică medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent al învățământului superior de specialitate cu diplomă de licență sau diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani ori absolvent de școală postliceală sanitară sau echivalentă;
 • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 octombrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 noiembrie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 22 noiembrie 2021, ora 09:00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc „Sfântul Dimitrie”, cu sediul în Târgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 35, județul Neamț, telefon 0233.790.824, interior 204 sau 252.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate