E nevoie de un fochist, la Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu-Neamț

0

Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” din Târgu Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de fochist – muncitor calificat IV, la Centrala termică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • certificat de calificare în meseria de fochist;
 • autorizație I.S.C.I.R., însoțită de talon vizat la zi, valabile pentru cazane cu apă caldă, cazane cu abur de joasă presiune, clasa C;
 • vechime: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 noiembrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 29 noiembrie 2021, ora 09.00: proba practică
 • 03 decembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar cu următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie”, cu sediul în Târgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 35, județul Neamț, telefon 0233/790.824, interior 204 sau 252.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate