Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
vineri 19 iulie 2019
 • :
 • :

Evaluarea activității ISU Neamț în anul 2018

Astăzi, 5 februarie, începând cu ora 09:00, în Sala “Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț din municipiul Piatra Neamț, a avut loc prezentarea Evaluării activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț în anul 2018.

Au participat General de Brigadă Dan Paul IAMANDI – inspectorul general al IGSU, subprefectul Nicolae – Doru UNGUREANU, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Neamţ – Adrian DIACONU, primarul municipiului Piatra Neamţ – Dragoş Victor CHITIC, primarul municipiului Roman – Lucian Ovidiu MICU, președintele A.T.O.P – Adrian BOURCEANU, precum și șefi ai unor structuri cu funcții de sprijin în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, principalii parteneri ai pompierilor militari nemțeni.

Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al județului Neamț, Generalul de Brigadă Ioan NIȚICĂ a prezentat misiunile şi activităţile desfăşurate de personalul inspectoratului pe parcursul anului precedent, efectuând o analiză punctuală a modului şi a gradului de îndeplinire a obiectivelor propuse pentru anul 2018, prin reflectarea sintetizată a rezultatelor structurilor instituţiei.

1. Evaluarea generală

Activitatea ISU Neamţ a vizat, în 2018, independent sau în cooperare cu celelalte structuri componente ale Sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă, prevenirea, monitorizarea şi gestionarea cât mai eficientă a situaţiilor de urgenţă din competenţă, concomitent cu dezvoltarea capacităţii de răspuns, în special prin creşterea nivelului de pregătire a personalului, precum şi prin introducerea în intervenţie a noilor categorii de tehnică primite în dotare prin proiectele cu finanţare europeană derulate de IGSU sub coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În activitatea desfăşurată, ISU Neamţ, pe lângă acţiunile specifice domeniilor prevenire, pregătire şi răspuns, dominante, a avut contribuţii şi în domeniile investigare/evaluare post-eveniment şi refacere/reabilitare, acoperind astfel toată paleta managementului situaţiilor de urgenţă, aşa cum este specificat în HGR nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

Prin activitatea desfăşurată în 2018, apreciem că ISU Neamţ şi-a îndeplinit misiunea de asigurare a protecţiei vieţii şi a bunurilor concetăţenilor noştri, faţă de acţiunea distructivă a focului, apei, altor dezastre sau a muniţiilor rămase neexplodate din timpul războiului, cu încadrarea riguroasă în bugetul alocat.

2. Evaluarea specifică (apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă)

2.1. Prevenire

Inspecţia de Prevenire, prin Compartimentul Control şi Activităţi Preventive şi Compartimentul Avizare Autorizare, şi-a îndeplinit obiectivele stabilite prin Concepţia de organizare şi prin Planificarea activităţilor de prevenire în anul 2018.

Pe parcursul Anului 2018, au fost soluţionate 441 de cereri de emitere a avizelor de securitate la incendiu, în urma cărora au fost emise 114 de avize, 163 de cereri au fost respinse iar în 164 de cazuri construcţiile/amenajările nu se încadrau în prevederile HGR nr. 571/2016. De asemenea, au fost soluţionate 6 cereri de emitere a avizelor de protecţie civilă, fiind emise 2 avize, 1 cerere a fost respinsă şi în 3 cazuri construcţiile nu se încadrau în prevederile HGR nr. 862/2016.

În ceea ce priveşte activitatea de autorizare, în 2018, constatăm o scădere la 211 a numărului de cereri de emitere a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi la 58 a numărului de autorizaţii emise, faţă de 2017 când au fost soluţionate 375 de cereri, în urma cărora au fost emise un număr de 91 de autorizaţii de securitate la incendiu.

În anul 2018 au fost executate controale de fond la toate localităţile din judeţ şi la secţiile de votare, premergător referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, precum şi controale tematice la: unităţi sanitare cu paturi, unităţi de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor şi persoanelor cu handicap, depozite en-gros, unităţi de cult, unităţi silvice, unităţi de cultură, obiective de turism şi de agrement, tabere de copii, unităţi de învăţământ, unităţi bancare, spaţii comerciale, unităţi cu grad ridicat de pericol în exploatare, unităţi de transporturi, unităţi agricole, obiective care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu şi unităţi de alimentaţie publică.

De asemenea, au fost executate inspecţii, în cooperare cu reprezentanţii Agenţiei de Protecţie a Mediului Neamţ şi Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Neamţ, la cei 5operatori economici clasificaţi după Legea nr. 59 din 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Pornind de la ideea că determinarea conformării este cel mai important indicator al activității de prevenire, pentru a reduce numărul de clădiri de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, a fost desfășurat un ansamblu de activități, care a inclus şi asistență tehnică de specialitate. Pentru un număr de 4 obiective din învăţământ nu a fost demarată procedura de obținere a autorizației de securitate la incendiu. În judeţul Neamţ, evoluția numărului de clădiri de învățământ neautorizate a fost de la 29 la debutul anului 2017, până la 9 clădiri în luna iulie 2018. La acestea s-au adăugat, în luna august 2018, 2 clădiri de învățământ, finalizate pe parcursul anului, pentru care s-au respins, pentru neconformităţi, cererile de emitere a autorizației de securitate la incendiu.

În urma controalelor de fond şi tematice desfăşurate anul trecut, pentru sancţionarea neregulilor, au fost aplicate un număr de 3213 avertismente şi 127 amenzi în cuantum de 744.700 lei.

În executarea acţiunilor de informare preventivă, s-a ţinut cont de următoarele evenimente:

 • 11 februarie – Ziua europeană a numărului unic de urgenţă „112”;
 • 28 februarie – Ziua Naţională a Protecţiei Civile;
 • ȘCOALA ALTFELSă ştii mai multe, să fii mai bun”;
 • Marţi 13 – Ziua informării preventive, sub sloganul „Preveniţi ghinionul”;
 • 13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România;
 • 13 Octombrie – Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale.

2.2. Răspuns

În 2018, serviciul profesionist pentru situaţii de urgenţă şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au executat 10.198 misiuni, în medie 27,94 pe zi, numărul acestora crescândcu 3,80% faţă de anul 2017, când au fost executate 9825 misiuni.

Cu excepţia intervenţiilor echipajelor S.M.U.R.D., în 2018, s-au executat 2779 intervenţii (aproximativ 7,61 intervenţii/zi), din care:

 • 485 pentru stingerea incendiilor (17,45%);
 • 199 pentru stingerea incendiilor de vegetaţie (7,16%);
 • 166 pentruasistenţa persoanelor (5,97%);
 • 89 asanarea şi distrugerea muniţiilor neexplodate (3,20 %);
 • 578 pentru alte situaţii de urgenţă(20,80%);
 • 23 pentru protecţia mediului (0,83%);
 • 39 pentru salvări de animale (1,40%);
 • 1200 pentru protecţia comunităţilor (43,18%).

Anul trecut, în urma incendiilor, 6 persoane au decedat, 28 persoane au fost rănite şi 23 persoane au fost salvate, comparativ cu anul 2017 când au decedat 5 persoane, 25 au fost rănite şi 32 au fost salvate.

Intervenţii pentru stingerea incendiilor au avut loc în toatelocalităţile judeţului Neamţ, 2 localităţi din judeţul Iaşi şi 1 din judeţului Bacău.

Cele mai frecvente împrejurări care au condus la producerea incendiilor în 2018, au fost:

Împrejurarea 2017 2018 Dinamica
Acţiune intenţionată 47 53 +6
Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate 15 14 -1
Cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit 23 23 0
Coş, burlan de fum defect sau necurăţat 78 95 +17
Foc deschis în spaţii închise 24 30 +6
Focul deschis în spaţii deschise 28 28 0
Fumatul 47 32 -15
Instalaţii electrice defecte 105 106 +1
Jocul copiilor cu focul 9 13 +4
Mijloace de încălzire improvizate 9 6 -3
Mijloace de încălzire nesupravegheate 14 21 +7
Sisteme de încălzire defecte 8 8 0

Echipa de asanare pirotehnică, prin cele 89 misiuni de cercetare, identificare, transport şi distrugere a muniţiilor rămase neexplodate din timpul războiului, a înlăturat pericolul reprezentat de:

 • 30 proiectile de artilerie de diferite calibre;
 • 87 lovituri de aruncător de diferite calibre;
 • 9 focoase diferite;
 • 24 grenade de mână;
 • 1 mină;
 • 2090 cartuşe de diferite calibre şi componente de armament şi muniţii.

În cadrul acestor misiuni, s-a executat şi cercetarea pirotehnică a unei suprafeţe de peste 36.355 mp.

În perioada analizată, la cele 2718 intervenţii la care au acţionat serviciile profesioniste (cu excepţia intervenţiilor S.M.U.R.D.) au participat 18.825 persoane. Ponderea personalului ISU Neamţ participant la intervenţii a fost de 70,64%.

În 2018,numărul solicitărilor pentru acordarea primului-ajutor calificat, a asistenţei medicale de urgenţă sau pentru efectuarea operaţiunilor de descarcerare a fost în creştere cu 4,17% faţă de 2017, fiind executate 7419 misiuni, din care 1475 ale echipajelor de terapie intensivă mobilă.

Echipajele S.M.U.R.D. Neamţ au executat următoarele misiuni:

 • 7326 pentru ajutor medical de urgenţă şi prim-ajutor calificat;
 • 53 pentru descarcerarela accidente rutiere;
 • 29 pentru asistenţa persoanelor blocate în apartamente;
 • 7 pentru persoane căzute în locuri publice;
 • 4 pentru alte cazuri.

Au fost asistate 7461 persoane, din care 402 copii.

În anul 2018, forţele de intervenţie ale ISU Neamţ au fost alertate şi în 111 situaţii care s-au dovedit a fi alarme false.

Pentru reducerea efectelor producerii situaţiilor de urgenţă au fost transmise, membrilor CJSU şi preşedinţilor CLSU, 473 mesaje de înştiinţare, ca urmare a emiterii de către Administraţia Naţională de Meteorologie şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice, după cum urmează:

 • 35 informări meteorologice;   
 • 1 avertizare meteorologică COD PORTOCALIU;
 • 32 avertizări meteorologice de fenomene imediate COD PORTOCALIU;
 • 58 atenţionări meteorologice COD GALBEN;
 • 249 atenţionări meteorologice de fenomene imediate COD GALBEN;
 • 1 avertizare hidrologică de fenomene imediate COD ROŞU;
 • 18 avertizări hidrologice COD PORTOCALIU;
 • 3 avertizări hidrologice de fenomene imediate COD PORTOCALIU;
 • 24 atenţionări hidrologice COD GALBEN;
 • 32 atenţionări hidrologice de fenomene imediate COD GALBEN;
 • 5 informări de depăşire a indicelui de confort termic (ITU);

Au fost monitorizate toate cele 632 situaţii de urgenţă complexe produse în anul 2018, în creştere cu 277% faţă de anul anterior, precum şi cele 1.714 transporturi de deşeuri periculoase ce au avut ca punct de plecare sau au tranzitat judeţul nostru.

În 2018, numărul apelurilor primite în Dispeceratul integrat ISU – Ambulanţă păstrează trendul ultimilor ani, fiind în creştere, primindu-se 150.768 apeluri prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă „112”, aprox. 413 apeluri/zi. Vârfurile se înregistrează în perioada de vară, de Paşti şi de Crăciun.

În anul trecut, serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au executat sau participat la 666 intervenţii, cu 8,89% mai puţine decât în 2017.

Concluzii din gestionarea situaţiilor de urgenţă în perioada 2005-2018

În perioada 2005-2018, serviciile profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au desfăşurat 75.690 intervenţii în situaţii de urgenţă, principalele concluzii ce pot fi trase, fiind următoarele:

 • Numărul situaţiilor de urgenţă ce au fost gestionate a crescut constant; creşterea a fost puternică în perioada 2005-2009, de la 506 intervenţii în 2005, la 1.133 intervenţii în 2009, a marcat un salt brusc în 2010, odată cu înfiinţarea S.M.U.R.D., la 3.233 intervenţii, ajungându-se la o relativă stabilizare în ultimii ani, la 8.500-10.000 intervenţii;
 • După o creştere semnificativă a numărului de incendii de la 305 în 2005, la 542 în 2016, se constată o stabilizare a numărului acestora în intervalul 400-500;
 • Intervenţiile pentru stingerea incendiilor de vegetaţie au o tendinţă de creştere constantă, plecând de la zero, la 305 în 2016, cu variaţii anuale determinate de condiţiile meteorologice;
 • Intervenţiile pirotehnice pentru asanarea teritoriului de muniţiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate, precum şi pentru înlăturarea unor situaţii de pericol, au o tendinţă de scădere uşoară, naturală, dar în această tendinţă nu poate fi ignorată manifestarea cu risc scăzut a fenomenului de zăpor în ultimii ani;
 • Misiunile pentru asistenţa persoanei au crescut constant, de la 24 în 2005, la 166 în 2018, în special ca urmare a manifestării tot mai pregnante a rolului inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă în asigurarea securităţii umane;
 • Salvările de animale au un trend uşor crescător;
 • Numărul persoanelor salvate are o tendinţă de scădere uşoară, cu variaţii anuale foarte mari, determinate de manifestarea dezastruoasă a unor tipuri de risc;
 • Numărul persoanelor rănite ca urmare a producerii unor situaţii de urgenţă are o tendinţă de creştere uşoară, cu variaţii foarte mari de la un an la altul, legate în special de manifestarea incendiilor pe fondul condiţiilor meteorologice;
 • Împrejurările determinante ale producerii incendiilor, cu frecvenţa cea mai mare şi îngrijorătoare, rămân: sistemele de încălzit cu defecţiuni, neîntreţinute sau nesupravegheate, focul deschis în spaţii deschise sau închise, instalaţiile electrice defecte sau cu improvizaţii, acţiunea intenţionată, jocul copiilor cu focul şi fumatul;
 • Cetăţenii conştientizează tot mai mult drepturile fundamentale şi solicită asistenţa specializată din partea Statului Român, apelarea numărului de urgenţă „112” fiind un indicator al acestui proces, inclusiv prin aceea că numărul solicitărilor false scade constant.

Îndeplinirea obiectivelor din anul 2018 se datorează disponibilităţii și operativității forţelor și mijloacelor specializate ale pompierilor, diversității și complexității intervențiilor specifice, dezideratului apărării vieţii, bunurilor materiale şi mediului, precum şi încrederii mari a populaţiei în solicitarea unității noastre şi în alte situaţii, altele decât urgenţele generate de incendii.

3. Principalele direcţii de acţiune pentru 2019

Pentru 2019, pe lângă îndeplinirea la parametri calitativi cât mai buni a atribuţiilor ce ne revin, ne propunem următoarele:

 • Înfiinţarea, cu sprijinul Consiliului Judeţean Neamţ, a unui punct de lucru în oraşul Bicaz şi a unuia în zona Dragomireşti, precum şi mutarea în spaţii noi a Gărzii 2 Poiana Teiului a Detaşamentului de pompieri Târgu Neamţ;
 • Efectuarea demersurilor, cu sprijinul eşaloanelor superioare, pentru realizarea unei investiţii care să asigure spaţii optime pentru Dispecerat şi Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, SMURD, depozite, precum şi vestiare pentru personalul Detaşamentului de pompieri Piatra Neamţ;
 • Continuarea activităţii de avizare-autorizare în domeniul securităţii la incendiu pe aceleaşi coordonate de rigoare şi intensificarea acesteia pentru clădirile instituţiilor de învăţământ;
 • Creşterea calităţii activităţii de selecţionare a candidaţilor pentru instituţiile de formare.

*

* * *

Personalul este cea mai importantă resursă a ISU Neamţ. Fără un personal foarte bine pregătit, sănătos şi motivat, nu ne putem îndeplini la un nivel optim, ce este mereu în creştere, misiunile. Din această raţiune, preocuparea pentru îndeplinirea misiunilor este strâns legată de grija pentru personalul din subordine.

La finalul activităţii, domnul primar al municipiului Roman – Lucian Ovidiu MICU, domnul primar al municipiului Piatra Neamţ – Dragoş Victor CHITIC,  domnul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ – Adrian DIACONU, domnul subprefect – Nicolae – Doru UNGUREANU şi domnul General de Brigadă Dan Paul IAMANDI – inspectorul general al IGSU, au felicitat conducerea şi întreg personalul inspectoratului, adresându-le totodată mulţumiri pentru devotamentul şi profesionalismul dovedite în îndeplinirea numeroaselor, variatelor şi complexelor misiuni de protejare a vieţii şi bunurilor concetăţenilor.

Totodată, inspectorul general al IGSU, Generalul de Brigadă Dan Paul IAMANDI a înmânat Certificate de Apreciere, unui număr de 13 cadre militare din cadrul inspectoratului(Plutonierilor adjutanți – Ciucanu Stache Ioan, Bulache Veniamin, Brem Ionuț, Nechita Ioan, Bucătaru Alexandru, Zamă Cristian, Plutonierilor majori – Moga Cristian, Brașoveanu Cătălin, Doroftei Marius, Onofrei Vasile, Ionițoaea Iulian, Robu Ciprian și Voina Florin) pentru  recunoașterea și aprecierea contribuției în cadrul exercițiului naţional de răspuns în situații de urgență SEISM 2018 și în cadrul celui mai mare exercițiu European de protecție civilă EUModEX 2018, desfășurate între 13 – 18 octombrie 2018 la București.

Tot în același context, domnul subprefect Nicolae – Doru UNGUREANU a acordat insigna onorifică de “Pompierul de onoare al judeţului Neamţ” domnului Mr.BURDULEA MIHAI-BOGDAN, comandant al Detaşamentului de pompieri Tîrgu Neamţ, iar domnul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ – Adrian DIACONU a acordat insigna onorifică de “Salvatorul de onoare al judeţului Neamţ” domnului Plt. adj. GRECU MARIO-CIPRIAN, subofiţer operativ principal (şi scafandru autonom) la Detaşamentul de pompieri Piatra Neamţ, pentru activitatea din anul 2018.

Bilanțul este momentul în care ne contabilizăm reușitele, dar și nerealizările și plecăm încrezători în noul an că vom realiza tot ce ne propunem, că siguranța cetățenilor județului este scopul nostru suprem și pe care îl vom servi fără încetare.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

ISU Neamț
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *