La PIPIRIG, investiții de peste 2 milioane de euro(!) doar ȋn infrastructura de inundații [galerie FOTO]

1

Ȋn comuna Pipirig din județul Neamț, continuǎ implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene și guvernamentale, ceea ce conduce la dezvoltarea permanentă a infrastructurii.

Ȋn prezent, sunt ȋn implementare sau sunt depuse spre finanțare peste 20 de proiecte prin diverse programe de finanțare: Programul Operațional Regional, Programul Național de Dezvoltare Locală, Programul Național de Dezvoltare Rurală, Programul Operațional Competivitate, Planul Național de Redresare și Reziliență, Programul Național de Investiții Anghel Saligny, sau finanțate prin Compania Națională de Investiții, Administrația Fondului de Mediu, Agenția Națională pentru Locuințe, Consiliul Județean Neamț și bugetul local.

Vasile Dorneanu, primarul comunei Pipirig

Aceste proiecte vizează obiective de investiții din toate domeniile vieții unei comunități:

 • „Modernizarea și reabilitarea unor drumuri şi poduri de interes local pentru eliminarea efectelor inundațiilor din  comuna Pipirig, judeţul Neamţ”;
 • ”Modernizarea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig, județul Neamț”; „
 • Reabilitare şi extindere Şcoala Pluton, sat Pluton, comuna Pipirig, judeţul Neamţ – în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare”;
 • „Imbunătǎțirea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea ȋnvǎțǎmȃntului electronic (e-learning) la Liceul Tehnologic „Ion Creanga” din  comuna Pipirig, judetul Neamț”;
 • ”Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Pipirig, județul Neamț”;
 • ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în comuna Pipirig, județul Neamț”;
 • ”Refacerea infrastructurii afectată de calamitățile naturale în comuna Pipirig, județul Neamț”;
 • „Rezervor alimentare cu apă Boboiești”;
 • „Amenajarea curții interioare a Liceului Tehnologic și împrejmuire gard”;
 • „Modernizare străzi în  comuna Pipirig, judetul Neamț”;
 • „Construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în comuna Pipirig, strada Ion Creangă, nr. 4 B, regim de înălțime P+3E+M și 24 u.l.”
 • „Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Pipirig”; ’
 • ’Apărări de mal și reconstruire punte pietonală Poiana Focșei, Comuna Pipirig, județul Neamț”;
 • „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public pe strǎzile din comuna Pipirig, județul Neamt”;
 • „Reabilitare moderată Dispensar uman, comuna Pipirig”;
 • „Reabilitarea moderată a Școlii Gimnaziale Boboiești nr. 1, comuna Pipirig, județul Neamț”;
 • Sistem de supraveghere video în comuna Pipirig;
 • „Centru comunitar integrat-Dispensar”;
 • „Achiziție autoutilitară în comuna Pipirig, județul Neamț”;
 • „Reabilitarea termoenergetică a clădirii corp C1 P+1 din cadrul Liceului Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna Pipirig, județul Neamț”,
 • „Mobilitate fǎrǎ bariere – Construire centru zi și locuințe protejate în comuna Pipirig” (proiect finanțat de Consiliul Județean Neamț, prin DGASPC);
 • „Extinderea sistemului de apă și canalizare în aglomerările Tg. Neamț, Pipirig-Pluton-Stânca și Grumăzești” (proiect derulat prin Compania Județeană Apa Serv);
 • „Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF)- cadastru general”.

În momentul de față avem 10 șantiere pe raza comunei în care se execută lucrări, de la modernizarea unor străzi, construirea unui pod, construirea de apărări de maluri până la construirea și reabilitarea de școli, construirea unui rezervor de apă sau a centrului de zi.

Este vorba despre lucrări din cadrul proiectelor Modernizarea și reabilitarea unor drumuri şi poduri de interes local pentru eliminarea efectelor inundațiilor din  comuna Pipirig, judeţul Neamţ, Refacerea infrastructurii afectată de calamitățile naturale în comuna Pipirig, județul Neamț -etapa I, Modernizarea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic >Ion Creangă<, Amenajarea curții interioare a Liceului Tehnologic și împrejmuire gard, Reabilitare şi extindere Şcoala Pluton– în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, Rezervor alimentare cu apă Boboiești,Mobilitate fǎrǎ bariere – Construire centru zi și locuințe protejate în comuna Pipirig”, ne-a declarat Vasile Dorneanu- primarul comunei Pipirig.

În ceea ce privește infrastructura de inundații, s-a avut ȋn vedere faptul cǎ aproape ȋn fiecare an comuna Pipirig se confruntă cu probleme generate de inundații ale cǎror cauze sunt atȃt generale (ȋncǎlzire globalǎ, tǎierea pǎdurilor etc.), cȃt și specifice (o parte dintre strǎzi se aflǎ pe cursurile de apǎ ale torenților). Primarul Vasile Dorneanu a făcut și a obținut finanțare pentru proiecte care vizeazǎ ȋnlǎturarea cauzelor inundațiilor:

”Acum se efectueazǎ lucrǎri pe mai multe obiective, lucrǎri cum nu s-au mai efectuat pȃnǎ acum la noi ȋn comunǎ și care constau ȋn construirea de baraje de retenție, praguri din beton, poduri/podețe și canale dalate cum sunt cele de pe strada Bisericii din satul Stȃnca, de pe strada Pȃrȃul Strǎjii și strada Bursuna din satul Pȃțȃligeni sau lucrǎri de calibrare a albiei rȃului Ozana și de consolidare a malurilor cu structuri din gabioane sau din beton ȋn anumite puncte de pe raza comunei distruse de inundații.

Vom lucra cât vremea ne va permite și vom continua anul viitor.”, a conchis Vasile Dorneanu, primarul comunei Pipirig.

1 Comentariu
 1. Anton Grigore spune

  Bravo domnul primar șantiere peste șantiere investiții mari care sunt bine venite dar ce condiții trebuie sa îndeplinească strada Piriul lui Anton din Pluton sa fie reabilitata și asfaltata asa cum este toată comuna …întreb pt un prieten. ,

  Mulțumesc anticipat

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate