Posturi temporar vacante de asistent medical debutant, la Spitalul Orășenesc Sf. Dimitrie Târgu-Neamț

0

Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț organizează concurs pentru ocuparea a două posturi temporar vacante de ASISTENT MEDICAL debutant, în cadrul Secției Chirurgie generală (unul dintre posturi la Blocul operator+sterilizare).

Ca și condiție, candidații trebuie să fie absolvenți ai învățământului superior de specialitate cu diplomă de licență sau diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani, sau absolvent de școală postliceală sanitară sau echivalentă.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta în perioada 20 iulie- 2 august a.c. un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată managerului spitalului;
 2. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate instituția publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; extras din REVISAL
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.
 9. copie după certificatul de membru al OAMGMAMR cu viza la zi
 10. adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR
 11. acte de stare civilă
 12. copie după chitanța de plată a taxei de participare la concurs, de 50 lei.

După selecția dosarelor, candidații vor susține o probă scrisă și/sau practică pe 9 august, ora 9, apoi un interviu, în data de 12 august.

Mai multe detalii, aici:

ruons_anunt_concurs_post_temporar_asistent_medical_debutant

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate