Școala Profesională Oglinzi are nevoie de un muncitor de întreținere

0

Școala Profesională Oglinzi, comuna Răuceşti, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de muncitor de întreținere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii medii, zece clase;
 • domiciliul în localitatea Oglinzi, comuna Răucești, județul Neamț;
 • fără cazier judiciar și fără sancțiuni disciplinare primite la locul anterior de muncă;
 • să fic apt din punct dc vedere medical conform normelor în vigoare;
 • nu se solicită vechime specifică postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 iunie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 iulie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 02 iulie 2021, ora 13:00: proba practică;
 • 02 iulie 2021, ora 15.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Profesionale Oglinzi, satul Oglinzi, Str. Principală nr. 139, comuna Răuceşti, judeţul Neamţ, telefon 0233/787.564.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate