Târgu-Neamț: Sala de Sport din Parcul Cetate devine Centru de vaccinare împotriva COVID-19

0

În Târgu-Neamț, Centrul de vaccinare a populației împotriva COVID-19 va fi amplasat la Sala de Sport din parc Cetate.

Este locația considerată potrivită de administrația publică locală, după ce DSP Neamț a solicitat punerea la dispoziție și amenajarea unui centru de vaccinare în oraș, ca urmare a ordinelor date de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.

Luni, 11 ianuarie, Consiliul Local al orașului a aprobat bugetul estimat pentru autorizarea, organizarea, funcţionarea și dotarea acestui centru.

150.000 lei este suma de la bugetul local estimată a fi necesară pentru prima lună de funcționare a centrului de vaccinare (inclusiv autorizare, organizare, dotare). Mai apoi, se vor aloca câte 45.000 lei pe lună de la bugetul local.

Conform hotărârii Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț, acțiunea de autorizare, organizare, funcţionare si dotare a Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 la Sala de Sport (parc Cetate), se va realiza astfel:

A) Organizare și funcționare:

1.Punctul de intrare în centrul de vaccinare
1.1.La intrarea în centrul de vaccinare, personalul de pază/de primire sau personalul instruit în acest scop va verifica temperatura persoanelor prin scanare.
1.2.Accesul persoanelor care înregistrează o temperatură corporală de peste 37,3 grade C nu este permis în centrul de vaccinare. Persoana va primi indicaţia să se reprogrameze.
1.3.Dacă persoana prezentată are temperatura corporală mai mică sau egală cu 37,3 grade C, este îndrumată către recepţie.


2.Punctul de recepţie (lângă intrare) este deservit de minimum doi registratori.
2.1.Persoana prezintă cartea de identitate (CI).
2.2.Registratorul verifică programarea.
2.3.Persoana primeşte şi completează chestionarul de triaj vaccinare adulţi, prevăzut în anexa nr. 1, şi i se înmânează formularul pentru consimţământul informat. Chestionarul de triaj va fi disponibil pentru descărcare/printare pe site-ul de realizare a programării şi, de asemenea, va fi disponibil în forma printată la recepţie.
2.4.Persoana este direcţionată la punctul/zona de triaj medical.


3.Punctul/zona de triaj medical
3.1.La intrarea în zona de triaj medical, persoana prezintă chestionarul de triaj (anexa nr. 1) şi medicul efectuează triajul medical. Dacă la triaj nu se identifică nicio contraindicaţie la vaccinare, persoana citeşte şi semnează formularul de consimţământ informat şi ulterior este direcţionată către cabinetul de vaccinare.
3.2.În cazul în care se identifică o contraindicaţie temporară la vaccinare, persoana nu este vaccinată şi primeşte recomandarea de a se reprograma.
3.3.Numărul maxim de persoane admis în zona de triaj, cu excepţia personalului, va fi dat de numărul de doze dintr-o fiolă de vaccin şi numărul cabinetelor de vaccinare şi de suprafaţă/volumul încăperii/zonei destinate.
3.4.Între zona de triaj şi cea de vaccinare poate să mai existe o zonă-tampon de aşteptare.

4.Punctul de vaccinare
4.1.În punctul de vaccinare se scanează datele personale, se administrează vaccinul şi se introduc datele despre vaccin în Registrul electronic naţional de vaccinare (RENV).
4.2.Acolo unde introducerea datelor în RENV nu este posibilă, acestea se înregistrează în registrul de vaccinare, format hârtie, care să conţină toate câmpurile din RENV.
4.3.După vaccinare, adeverinţa de vaccinare este generată automat din RENV sau este completată pe format hârtie pentru cazul prevăzut la pct. 4.2 şi poate fi transmisă electronic sau în format hârtie, după caz, persoanei vaccinate.
4.4.Persoana este informată prin SMS/e-mail şi este anunţată prin medicul de familie pentru prezentarea la cea dea doua doză de vaccin.


5.Punctul de supraveghere postvaccinare
5.1.După vaccinare, toate persoanele sunt invitate să ia loc în spaţiul de supraveghere postvaccinare şi să aştepte timp de 15 minute.
5.2.Dacă în acest interval nu apare nicio reacţie postvaccinală, persoana urmează circuitul de ieşire/părăsire a incintei.
5.3.În cazul apariţiei unei reacţii adverse postvaccinale indezirabile (RAPI), aceasta este investigată şi raportată în conformitate cu metodologia de supraveghere RAPI
5.4.Raportarea RAPI se poate face şi individual, autodeclarare direct pe site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) prin completarea fişei de autodeclarare pentru raportarea RAPI la ANMDMR (anexa nr. 3), sau declarare a profesionistului din domeniul sănătăţii, prin completarea fişei de declarare a profesionistului în domeniul sănătăţii pentru raportarea RAPI la ANMDMR (anexa nr. 4).
5.5.Toate reacţiile postvaccinale severe sunt investigate conform metodologiei mai sus menţionate.
5.6.Dacă persoana vaccinată dezvoltă semne de şoc anafilactic primeşte tratament de urgenţă şi, dacă se consideră necesar, se solicită, prin apel la 112, intervenţia serviciilor de urgenţă şi prim ajutor calificat şi/sau transportul persoanei respective la cel mai apropiat spital care are structură de primiri urgenţe.


6.Persoanele vaccinate vor fi informate cu privire la conduită în caz de reacţii adverse postvaccinale.


B)Dotare:


1.Zona de intrare – locul unde se face scanarea temperaturii:
a)personal de pază/primire şi/sau personal instruit pentru măsurarea temperaturii;
b)dispozitiv de măsurare a temperaturii.

2.Punctul de recepţie:
a)personal: personal de primire instruit pentru verificarea programării, scanarea documentelor de
identitate, asistenţă în completarea chestionarului de triaj;
b)birou de primire, scaune;
c)computer, scaner documente de identitate, pixuri, hârtie;
d)conexiune la internet;
e)imprimantă;
f)echipamente şi materiale de protecţie, soluţie dezinfectantă;
g)surse de apă potabilă – dozatoare de apă.

3.Punctul/zona de triaj medical:
a)personal: medic şi asistent medical;
b)chiuvetă, apă curentă, săpun lichid, dezinfectant, prosoape din hârtie;
c)masă, scaune (minimum 6);
d)echipament de protecţie – mască, vizieră, halat, mănuşi;
e)stetoscop, tensiometru.

4.Punctul de vaccinare:
a)frigider cu termostat, termometru de interior şi grafic de temperatură – cel puţin unul pe centru – va deservi toate echipele de vaccinare;
b)mobilier – scaun de vaccinare/pat/canapea de consultaţie, scaune, masă;
c)tabletă/PC/laptop pentru înregistrarea vaccinării în RENV;
d)imprimantă, după caz;
e)materiale sanitare;
f)kit de vaccinare;
g)acces facil la sursa de apă curentă, săpun lichid, prosoape din hârtie, dezinfectant de mâini.

5.Punctul de supraveghere postvaccinare:
a)scaune, masă, pat/canapea de consultaţie, după caz;
b)echipament de protecţie – mască, vizieră, halat, mănuşi;
c)surse de apă potabilă – dozatoare de apă;
d)trusa de urgenţă care conţine cel puţin: tensiometru, stetoscop, ser fiziologic, branule,
adrenalină, HHC, perfuzor.

6.Grup sanitar pentru personal:
a)materiale sanitare necesare: săpun lichid, dezinfectant pentru mâini, prosop din hârtie;
b)apă curentă;
c)program de dezinfecţie, produse de curăţenie.

7.Grup sanitar pentru populaţie:
a)materiale sanitare necesare: săpun lichid, dezinfectant pentru mâini, prosop din hârtie;
b)apă curentă;
c)program de dezinfecţie, produse de curăţenie.

8.Kit de vaccinare va cuprinde:
a)Echipament personal de protecţie:
(i)mască FFP2;
(ii)vizieră;
(iii)halat impermeabil;
(iv)mănuşi;
b)dispozitiv de măsurare a temperaturii – termoscaner mobil, fix;
c)dezinfectante de suprafeţe (preferabil de tip spray);
d)dezinfectant de tegumente (pentru mâini);
e)plasture (pentru izolarea zonei vaccinate);
f)tăviţă renală;
g)ace şi seringi;
h)recipiente pentru deşeuri;
i)saci negri pentru deşeuri menajere;
j)saci galbeni cu pictograma produse biologice netăietoare/neînţepătoare;
k)cutii de carton prevăzute în interior cu sac galben din polietilenă (marcate cu pictograma pericol biologic – cod 180103);
l)cutii rigide pentru tăietoare/înţepătoare – cod 180101/180103;
m)kit de urgenţă – EPIPEN (stilou autoinjector preumplut).

C)Autorizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19:


1.Cerinţele pentru autorizarea temporară a centrelor de vaccinare sunt:
a)schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor în structuri medicale – centre de vaccinare;
b)obţinerea avizului temporar de la direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti pentru perioada derulării campaniilor de vaccinare.

2.Pentru schimbarea destinaţiei spaţiului în care vor funcţiona centrele de vaccinare sunt necesare: acordul deţinătorului/administratorului acestuia, pe baza căruia se emite hotărârea comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

3.Direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti avizează temporar funcţionarea centrelor de vaccinare, pe baza metodologiei proprii, pe baza examinării documentelor prevăzute la pct. 3.1, precum şi a evaluării dotării centrului conform cap. IV.
3.1.În vederea obţinerii avizului de funcţionare, deţinătorul/administratorul spaţiului depune la direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti în care va funcţiona centrul de vaccinare următoarele documente:
a)memoriu tehnic privind descrierea obiectivului şi activităţii care se va desfăşura în
acesta, ce va cuprinde şi circuitul funcţional;
b)autorizaţia sanitară de funcţionare şi anexele acesteia, în copie (ultima variantă);
c)dovadă încheierii contractelor pentru utilităţi (apă, salubritate, deşeuri periculoase).

4.Vaccinarea se realizează de către personal medical cu aviz de liberă practică valabil, eliberat de către Colegiul Medicilor, şi/sau personal medico-sanitar care deţine certificat valabil eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR).

Schimbarea destinației sălii de sport din Parcul Cetate este una temporară. După finalizarea campaniei de vaccinare, sala își va recăpăta scopul inițial.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate