1965: Alegerile pentru funcția de deputat în Marea Adunare Națională în zona Târgu-Neamț

0

Marea Adunare Națională a fost organismul legislativ unicameral al Republicii Populare Române și al Republicii Socialiste România în perioada 1947-1989. Organul suprem al puterii din stat a avut sediul în Palatul Marii Adunări Naționale (Palatul Camerei Deputaților – după evenimentele din 1989 până în 1997, sediul Camerei Deputaților, din 1997 Palatul Patriarhal). Alegerile parlamentare din România din 1965 au fost convocate pe 7 martie 1965 în Republica Populară Română. Frontul Democrației Populare a obținut 99,85% din voturi și 465 de mandate.

Din jurnalul de campaniei publicat în ziarul regional Steagul Roșu aflăm că în ziua de 20 ianuarie 1965, în sala casei de cultură din Tîrgu Neamț, s-au adunat „peste 600 de muncitori, membri ai cooperativelor agricole de producţie, tehnicieni, ingineri, profesori şi alți reprezentanţi ai oamenilor muncii din cadrul circumscripţiei electorale nr. 22 Tg. Neamţ, pentru a desemna candidatul lor în alegerile de deputați în Marea Adunare Naţională.ˮ

Adunarea a fost deschisă de către Ioan Fornea, secretarul Comitetului orășenesc Târgu-Neamț al P.M.R., preşedinţele Biroului orăşenesc al Frontului Democraţiei Populare, care a dat cuvântul lui Ştefan Borş, preşedintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional, membru al Biroului Consiliului regional al Frontului Democraţiei Populare. Vorbitorul a subliniat „dezvoltarea impetuoasă şi multilaterală a economiei socialiste din tara noastră…

Datorită politicii înţelepte a partidului nostru şi în raionul Tg. Neamţ s-au înfăptuit în anii construcţiei socialiste numeroase obiective socialculturale… Şi în oraşul Tg. Neamţ s-a construit o şcoală medie, magazine comerciale, o fabrică de pîine, un bloc de locuinţe şi alte asemenea obiective ce stau la dispoziţia celor ce muncesc.ˮ.

A urmat propunerea de candidat pentru această circumscripție- „tovarăşul GHEORGHE ROŞU, membru al C C al P.M.R., prim-secretar al Comitetului regional Bacău al P.M.R.ˮ

Și ceilalți vorbitori au prezentat succesele economice din ultimii ani. Ioan Dumitru, directorul intreprinderii forestiere Târgu- Neamţ, a adăugat că „actuala campanie electorală pentru alegerile de deputat în Marea Adunare Națională şi sfaturile populare, se desfăşoară în condiţiile unui avînt uriaş de dezvoltare multilaterală a  economiei. În anul 1964, intreprinderea forestieră Tg. Neamţ a realizat planul producţiei globale în proporţie de 110,5 la sută. Demn de subliniat este făptul că în mare parte procesul de producţie al intreprinderii noastre a fost mecanizat, creînd astfel muncitorilor condiţii din ce în ce mai bune de lucru. Şi pe viitor noi ne angajăm să ne îndeplinim cu cinste toate sarcinile ce ne revin iar la -7 martie a.c. vom acorda cu toată încrederea votul nostru candidatilor Frontului Democraţiei Populare

Printre vorbitori s-a aflat și Mihai Vădana, directorul Școlii medii din oraș, care a punctat „realizările importante ce au fost obţinute în domeniul invățămîntului de toate gradele.

Grija partidului nostru pentru educarea tinerii noastră generaţii se vede la tot pasul. Sînt convins că prin acordarea votului nostru candidaţilor Frontului Democraţiei Populare contribuim la înflorirea continuă a oraşelor şi satelor, la făurirea unei vieţi tot mai fericite.ˮ

Au mai luat cuvântul Nicolaie Bumbea, şeful secţiei de tâmplărie de la Întreprinderea economică raională, Ioan Pipirigeanu, preşedintele Cooperativei agricole de producţie din Tg. Neamţ, Constantin Panaite, şef de brigadă la S.M.T. și Constantin Constantinescu, directorul Spitalului.

În finalul adunării prin vot deschis, cei prezenți au aprobat în unanimitate ca Gheorghe Roșu[1]  să fie propus candidat în circumscripţia electorală nr. 22 Târgu- Neamţ pentru alegerile de deputat în Marea Adunare Naţională. În încheiere, a luat cuvântul și Gheorghe Roşu ,care a mulţumii adunării pentru încrederea acordată şi s-a angajat ca împreună cu alegătorii să contribuie la înfăptuirea unor noi realizări demne de epoca desăvîrşirii construcţiei socialiste în scumpa noastră patrie.

În urma alegerilor din martie, acesta a fost desemnat deputat în Marea Adunarea Națională, avea origine sănătoasă.

Prof. Emanuel Bălan

Sursa: Steagul Roșu, nr. 5201, 21 ianuarie 1965, p. 1.


[1] (n. 9 oct. 1917, com. Grumăzești, jud. Neamț; d. 17 ian. 1986, București) Membru al C.C. al P.M.R./P.C.R. (25 iunie 1960–23 noiembrie 1979); membru supleant al C.C. al P.C.R. (23 noiembrie 1979–22 noiembrie 1984); vicepreședinte (28 aprilie–29 iunie 1981) și membru (29 iunie 1981–22 noiembrie 1984) al Colegiului Central de Partid. Studii: școala primară (1924–1928); Gimnaziul teoretic din Piatra Neamț (1928–1932); Școala de Elevi Meseriași C.F.R. din Pașcani (1933–1936); școala interjudețeană de partid Constanța (februarie–iunie 1948); Universitatea Serală de MarxismLeninism (doi ani); Școala Superioară de Partid de pe lângă C.C. al P.C.U.S. (1955–1958); școala Superioară de Partid „Ștefan Gheorghiu“, curs fără frecvență; liceul, curs fără frecvență (1969); Facultatea de Economie Generală, Academia de Studii Economice, curs fără frecvență. Profesia de bază: tâmplar. Activitate și funcții: ucenic (1933–1936) și tâmplar (1936–martie 1939 și 1942–martie 1945) la Atelierele C.F.R. Pașcani; tâmplar și membru al Comitetului sindical la Atelierele C.F.R. Panciu (martie 1945–martie 1946); tâmplar la Atelierele C.F.R. Roman (martie–iunie 1946); membru de partid din aprilie 1946; responsabil al Secției organizatorice (iunie 1946–februarie 1948) și secretar (iunie 1948–iunie 1949) la Comitetul județean de partid Roman; secretar al Comitetului județean de partid Neamț (iunie–iulie 1949); instructor al Direcției Organizatorice a C.C. al P.M.R. (din iulie 1949); șef al unui grup de instructori la Secția Organe Conducătoare de Partid, Sindicale și de U.T.M. a C.C. al P.M.R. (până în august 1952); inspector al C.C. al P.M.R. (august 1952–11 mai 1954); prim-secretar al Comitetului regional de partid Iași (11 mai 1954–15 mai 1955); adjunct al șefului Secției Organizatorice a C.C. al P.M.R. (iunie–6 octombrie 1958); adjunct al șefului Secției Organizații de Masă a C.C. al P.M.R. (6 octombrie 1958–1959); prim-secretar al Comitetului regional de partid Bacău (1959–28 noiembrie 1966); șef al Secției Metalurgie-Chimie a C.C. al P.C.R. (28 noiembrie 1966–1968); prim-vicepreședinte al U.N.C.A.P. (1968–octombrie 1969); prim-secretar al Comitetului județean de partid și președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Bacău (octombrie 1969–5 iunie 1979); membru al Comisiei pentru Probleme de Cadre de Partid și de Stat a C.C. al P.C.R. (din 3 noiembrie 1976, reales la 27 martie 1980); președinte al CENTROCOOP (11 septembrie 1979–24 martie 1981). Deputat în M.A.N., ales în circumscripția electorală: Roznov (1961–1965), nr. 22 Târgu-Neamț (1965–1969), nr. 4 Târgu-Neamț, județul Neamț (1969–1975), nr. 11 Comănești, județul Bacău (1975–1980) și nr. 5 Frățești, județul Giurgiu (1980–1985); președinte al Comisiei pentru agricultură și silvicultură a M.A.N. (din 13 martie 1969); membru al Comisiei M.A.N. pentru elaborarea noii Constituții (25 martie 1961–21 august 1965); membru al Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiară a M.A.N. (22 martie 1975–1 aprilie 1980); membru al Comisiei pentru consiliile populare și administrația de stat a M.A.N. (1 aprilie 1980–1 aprilie 1985). Decorații: Ordinul „Steaua Republicii Populare Române“ clasa a V-a (1948), clasa a III-a (1964); Medalia „A V-a aniversare a R.P.R.“ (1953); „Ordinul Muncii“ clasa a IIIa (1954), clasa I (1962); Medalia „10 ani de la înființarea primelor unități ale armatei R.P.R.“ (1958); Ordinul „23 August“ clasa a IV-a (1959), clasa a II-a (1971); Ordinul „Tudor Vladimirescu“ clasa a II-a (1966); Titlul de „Erou al Muncii Socialiste“ și Medalia de Aur „Secera și Ciocanul“ (1974); Ordinul „Apărarea Patriei“ clasa a II-a (1974).(cf. Membrii C.C. al P.C.R. 1945–1989 Dicționar, coordonator Florica Dobre, Editura Enciclopedică, București, 2004, p. 520-521).

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate