Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
duminică 31 mai 2020
 • :
 • :

23 August, sărbătoarea națională de-a lungul timpului

Cum era sărbătorită ziua națională a României instaurată începând cu 1948 și până în 1989, vom descoperi prin intermediului ziarului Ceahlăul. Am ales anii 1968, 1973 și 1981, pentru a reintra în atmosfera perioadei comuniste, în zilele de 23-24 august- zile în care, pe lângă ascultarea discursurilor naționalist-comuniste, oamenii petreceau la un mic și la o bere.

În 1969, de ziua națională, 23 august, oamenii muncii din orașul de sub Cetate, au sărbătorit „cu mult entuziasm măreaţa aniversare.[1] Încă de la ora 9, peste 7000 de târgunemțeni erau adunați în fața tribunei oficiale instalete în Piața V.I. Lenin (Piața Adormirea Maicii Domnului azi), „dominată de o adevărată mare de fiori, lozinci, panouri şi portrete ale conducătorilor de partid şi de stat.”.

Manifestările au fost deschide de către Gheorghe Ungureanu, secretarul Comitetului orăşenesc de partid Tg. Neamţ, preşedintele Consiliului popular orăşenesc,care le-a vorbit celor prezenți despre importanța acelei zile în istoria românilor dar și despre realizările deosebite obținute de către întreprinderilor şi instituţiile locale, evidențiind „întreprinderea forestieră Tg. Neamţ, care a realizat la producţia globală un procent de 112,7 la sută, iar la producţia marfă vîndută şi încasată procentul de 110,6 la sută, totalizînd o depăşire la angajamentele luate în valoare de 4.633.000 lei. Cu urmare a activităţii desfăşurate, sarcinile de plan, au fost realizate şi depăşite şi de Autobaza de transporturi Tg. Neamţ, în procent de 122,5 la sută la tone transportate, în procent de 109,4 la sută la tone kilometri, în procent de 107,7 la sută la călători kilometri, realizînd economii la preţul de cost în valoare de circa 115.000 lei, iar beneficii peste plan în valoare de 200.000 lei.”

După miting, pe scenele și terenurile de sport din oraş, au avut loc bogate şi variate programe cultural-artistice şi sportive. „În cîntec şi joc, formaţiile artistice ale Casei de cultură, ale Cooperativei meşteşugăreşti, „Unirea”, ale Cooperativei orăşeneşti de consum şi-au exprimat bucuria şi satisfacţia vieţii noi.”.

Important era de semnalat că „întreaga sărbătoare a demostrat, o dată în plus ataşamentul față de partid şi guvern, faţă de politica înţeleaptă menită să asigure neştirbită independenţa şi suveranitatea naţională a patriei, indispensabilă dezvoltării paşnice şi intens constructive pe drumul socialismului, dovedind hotărârea fermă a oamenilor muncii din Tg. Neamţ de a contribui din toate puterile la ridicarea României pe cele mat înalte trepte ale civilizaţiei.” (o concluzie ilustrativă pentru limbajul de lemn, în caz că vă era dor de discursul politic al vremii).

Programul manifestărilor din 1968 era următorul[2]:

23 August

 • TRIBUNA-ora 9
 • MITING-orele 9,30-10,30. Muzică populară şi uşoară.
 • CASA DE CULTURĂ, orele 10-12-Montaj literar „Ţara mea de aur”, dansuri populare, muzică populară şi uşoară, orele 17,30-20,00- Spectacol de estradă al Teatrului „Ion Vasilescu” din Bucureşti.
 • TEREN „PROGRESUL”: ora 11-întîlniri de volei şi handbal.
 • STADION „23 AUGUST” ora 15-fotbal : „Avîntul” şi „Voinţa”.

24 August

 • CASA DE CULTURĂ

orele 10-12-Montaj literar-muzical, muzică populară şi uşoară.

ora 16-Spectacol de estradă „Să cînte tinereţea” — Formaţia de estradă a Casei de cultură.

 • SALA „ION CREANGĂ”

ora 20-Seară cultural-distractivă pentru tineret.

 • TEATRUL DE VARĂ

ora 18-„Cîntăm bucuria muncii împlinite”, program prezentat de formaţia de mandoline şi chitare a sindicatului C.F.R.

Finalele „Cupei 23 August” la fotbal, voley, popice, înot.

În 1973, ziua națională a fost un prilej de reafirmare a „recunoştinţei şi bucuriei pentru prefacerile înnoitoare petrecute pe aceste străvechi meleaguri în anii socialismului, a încrederii neţărmurite în linia politică a partidului şi statului nostru socialist, a hotărîrii ferme de a munci cu nepregetată dăruire la materializarea luminoaselor perspective ce le-au deschis în faţa ţării Congresul al X-lea şi Conferinţa Naţională a partidului.

În acest an mai puțin locuitori au fost prezenți la deschiderea oficială, „aproape 4000 de locuitori ai oraşului — muncitori, ingineri, ţărani cooperatori, profesori, medici, meşteşugari, elevi”, iar același vorbitor, Gheorghe Ungureanu, a vorbit și despre ultimele realizări ale oamenilor muncii, care „în primele 7 luni ale acestui an, printr-o mai bună organizare a muncii, folosirea chibzuită a timpului de lucru, a utilajelor din dotare, — planul economic în profil teritorial a fost realizat la producţia globală în proporţie de 102 la sută şi la marfă 105 la suta, obţinindu-se peste prevederi produse în valoare de 6 milioane lei şi respectiv 12,5 milioane lei. Î

n obţinerea acestui frumos buchet de realizări cu care a fost întîmpinată ziua de 23 August o contribuţie deosebită şi-au adus-o tînărul colectiv al Fabricii de volvatir, muncitorii, inginerii, tehnicienii şi ceilalţi salariaţi de la UFET, colectivele de muncă de la fabrica mixtă „Ozana”, SMA, Lotul 4 construcţii, cooperativele meşteşugăreşti „Unirea“ şi „Arta decorativă”.”[3]

A urmat ca în fiecare an un program cultural-artistic derulat pe parcusrul celor două zile, 23-24 august.[4]

23 August

 • MANIFESTĂRI ARTISTICE

CASA DE CULTURĂ: program de cîntece prezentat de corul cooperativei orăşeneşti de consum, recital de poezie patriotică susţinut de Cooperativa „Unirea”, montajul literar-muzical „Eroilor din August” prezentat de un colectiv artistic al fabricii de volvatir, concert de muzică uşoară oferit de formaţiile din localitate (9,30-13).

După amiază, între orele 18-19,30, în aceeaşi sală vor fi prezentate: montajul literar-muzical „Ţară scumpă, mîndră floare” (de către un colectiv artistic al casei de cultură), recital de poezie patriotică „Ţara şi partidul” (colectivul de recitatori al întreprinderii de transporturi auto), un program de dansuri şi cîntece populare (formaţia şi soliştii cooperativei „Arta decorativă”), un concert de muzică uşoară susţinut de orchestra şi soliştii casei de cultură. Apoi, între orele 19,30 -24, va urma o seară de dans.

 • MANIFESTĂRI SPORTIVE

Bazele sportive ale oraşului vor găzdui între orele 11-14 şi 15-18 întreceri dotate cu Cupa „23 August” la atletism, volei, ciclism, popice şi fotbal. Pe traseul Cetatea Neamţului — Monumentul vînătorilor de munte se va desfăşura un concurs de orientare turistică.

24 August

 • MANIFESTĂRI ARTISTICE

CASA DE CULTURĂ : program artistic cuprinzînd montajele literar-muzicale „Ţară, mîndră floare” şi „Patrie, inima noastră” prezentate de colectivele artistice ale casei de cultură şi cooperativei „Arta decorativă”, dansuri şi cîntece populare cu formaţia şi soliştii fabricii de volvatir, recitalul de poezie patriotică „Întinerim cu tine, străbună Romînie” susţinut de un colectiv artistic al fabricii mixte „Ozana“ şi concertul de muzică uşoară oferit de formaţiile casei de cultură şi fabricii de volvatir (orele 18-19,30). În încheiere, se va desfăşura o seară de dans (orele 20-24).

 • MANIFESTĂRI SPORTIVE

Întîlniri de fotbal şi întreceri atletice vor fi organizate în cursul dimineţii, pe stadionul „Cetatea” (orele 9-13).

Pentru anul 1981, avem doar programul manifestărilor pe care îl redăm mai jos[5]:

23 august

ora 10-18 : Parc Cetate. Program artistic prezentat de orchestra şi soliştii de muzică uşoară şi populară de la intreprinderea „Volvatir” Tg. Neamţ. Dansuri populare prezentate de formaţiile casei de cultură şi ansamblul folcloric al intreprinderii „Volvatir”.

ora 18-22: Casa de cultură. Seară cultural-distractivă pentru tineret.

MANIFESTĂRI SPORTIVE

ora 10: Arena „Forestierul”. Cupa „Eliberării” la popice.

ora 11: .Stadion „Cetate”. Fotbal: „Cetatea” Tg. Neamţ — Cristalul Dorohoi.

ora 13: Teren Liceul „Ştefan cel Mare”, întreceri la volei.

24 august

ora 10-12. Casa de cultură. „Biruitoare flamură de August”-spectacol susţinut de grupul vocal şi recitatori de la cooperativa „Unirea” şi de grupul folk al casei de cultură.

ora 14-18 : Parc „Cetate“. Serbare cîmpenească.

MANIFESTĂRI SPORTIVE

ora 10: Casa de cultură. Cupa „Eliberării” la tenis de masă şi şah.

ora 12: Teren Liceu „Ştefan cel Mare”, întreceri la handbal.

prof. Emanuel Bălan


[1] „Ceahlăul”, an I, nr. 159, 24 august 1968, p. 3.

[2] Idem, an I, nr. 157, 22 august 1968, p. 3.

[3] Idem, an VI, nr. 1709, 25 august 1973, p. 4.

[4] Idem, an VI, nr. 1708, 23 august 1973, p. 4.

[5] Idem, an XIV, nr. 2304, 22 august 1981, p. 7.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *