Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
duminică 31 mai 2020
 • :
 • :

Concurs pentru un post de șofer, la Primăria Crăcăoani

Primăria Comunei Crăcăoani, cu sediul în localitatea Crăcăoani, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de șofer.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii generale;
 • vechime în funcție – minimum 3 ani;
 • disponibilitate program prelungit;
 • permis de conducere categoriile: B, C, D, E;
 • atestat profesional pentru transport persoane;
 • aptitudini de conducere microbuz școlar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 10 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Crăcăoani, județul Neamț, telefon 0233.246.009, interior 214, fax 0233.246.009, interior 212, e-mail: primariaciacaoani@yahoo.com.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *