Miercuri, 28 februarie, ora 15:30, ședinţă ordinară a Consiliului Judeţean Neamţ

0

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 28 februarie 2018, ora 15:30, în sala de şedinţe „Ion Creangă”, cu următoarele proiecte de hotărâre, rapoarte și informări înscrise pe ordinea de zi:

1. Încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Ungheni, Republica Moldova;

2. Aprobarea rețelei școlare de învăţământ special pentru anul școlar 2018-2019;

3. Aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic județean;

4. Luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în patrimoniul Județului Neamț;

5. Atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din Zona 2, județul Neamț”;

6. Introducerea unor stații publice situate pe raza municipiului Piatra-Neamț în Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019;

7. Aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț;

8. Modificarea și completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”;

9. Solicitarea constituirii în favoarea Județului Neamț a unui drept de superficie asupra unui teren proprietatea Parohiei Sf. Voievozi Săvinești;

10. Modificarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

11. Aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Ansamblu Medieval Cetatea Neamțului- Trecut și Viitor în Centenarul Marii Uniri”;

12. Aprobarea încheierii unui act adițional la un contract de concesiune;

13. Aprobarea costului anual de întreținere pentru persoane adulte cu dizabilități și a costului mediu lunar de întreținere pentru contractarea de servicii sociale, pe anul 2018;

14. Aprobarea costului mediu lunar/copil pentru contractarea de servicii sociale pe anul 2018;

15. Aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale, pentru anul 2018;

16. Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț;

17. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;

18. Completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu unele bunuri, precum și darea în administrare a acestora;

19. Aprobarea unei asocieri cu Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț în vederea realizării unui proiect de interes public județean;

20. Diverse:

1. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public în anul 2017;

2. Raport privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț în anul 2017;

3. Raport de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Neamț în anul 2017;

4.Raport de activitate al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Neamț în anul 2017;

5. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor, iulie-decembrie 2017;

6. Informare privind aplicarea, la nivelul Consiliului Județean Neamț, a prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în anul 2017;

7. Raport de activitate al Comisiei de analiză și soluționare a cererilor de admitere în centre publice pentru persoane adulte cu handicap;

8.Informare privind activitatea reprezentantului organismelor private acreditate în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț;

9. Informare cu privire la derularea investițiilor asumate prin anexa la protocolul de dare în administrare a Stațiunii Bălțătești către Ministerul Apărării Naționale.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate