Concurs pentru un post de asistent medical comunitar/ Primăria GHINDĂOANI

0

Primăria Comunei Ghindăoani, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de vacante, de asistent medical comunitar debutant la Serviciul Public de Asistență Socială.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

– studii postliceale sanitare, conform H.G. nr. 324/2019 art. 17 alin (4)

-certificat de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti , Moaselor si Asistentilor Medicali

-cunostinte de operare pe calculator

– disponibilitate pentru lucrul în teren.

Concursul are loc la sediul Primăriei Ghindăoani, conform calendarului următor:

 • 03 mai 2023, ora 16.00: teremnul limită pentru depunerea dosarelor de concurs.
 • proba scrisă în data de 15.05.2023 ora 10 şi
 • interviul la data de 17.05.2023 ora 10.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice :
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea ;
 3. copia certificatului de casatorie , dupa caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ; copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ;
 5. certificat de cazier judiciar sau dupa caz extrasul de pe cazierul judiciar ;
 6. adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului , de către medicul de familie al candidatului ;
 7. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane
 8. curriculum vitae model european ;

Tematica, bibliografia şi informaţii suplimentare se vor obţine de la Miron Aristide-secretarul comunei, tel nr. 0233270258 , e-mail:[email protected].

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate