Educaţia europeană în şcoli care CONTeAză de 20 de ani

1

În anul şcolar 2016 – 2017 Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț a stat sub semnul educaţiei europene.

În cadrul acestei instituţii, cadrele didactice au avut posibilitatea să-şi depună candidatura pentru a participa la un stagiu de perfecţionare într-o ţară europeană. Cele 16 mobilităţi au fost obţinute de cadre didactice cu experienţă, însă dornice de perfecţionare şi capabile de a aduce noi schimbări în demersul didactic.

Una dintre perfecţionările Proiectului Erasmus+ Let’s ICT! (Let’s Improve Our Creative Teaching) s-a desfăşurat în Malta, iar la ea au participat Karina – Ingrid Cojocariu –  directorul liceului şi profesor de limba şi literatura română, Daniela Cristea –  profesor de limba şi literatura română şi Marius – Emanuel Sandu – profesor de religie. Activităţile s-au desfăşurat pe parcursul a cinci zile, însă activităţile de diseminare a informaţiilor acumulate şi cele de promovare şi punere în practică sunt în curs de desfăşurare.

Activităţile prevăzute în timpul mobilităţii au fost utilizarea noilor tehnologii  (de creare de soft educaţional, creare de teste cu feed-back rapid, prezentarea media a informaţiei curriculare, pagini de site, utilizarea platformelor e-learning, crearea unui blog, crearea de filme animate), utilizarea metodelor active, formale şi non-formale. De asemenea, au fost vizate formarea şi ameliorarea competenţelor lingvistice, de dialog cultural, precum şi actualizarea cunoştinţelor de civilizaţie europeană ale profesorilor.

Gânduri ale participanţilor

Proiectul Erasmus+ Let’s ICT! (Let’s Improve Our Creative Teaching) a venit ca o provocare pentru noi, deoarece nu am mai avut o astfel de experienţă.

Totul suna palpitant: cursuri de perfecţionare cu bani asiguraţi prin fonduri europene, călătorie spre destinaţii fascinante, dorinţa de socializare şi de lucru în echipă. După depunerea formularului de candidatură, a venit marea surpriză: am fost admişi pentru a participa la cursurile de perfecţionare din Malta trei colegi: K.C., D.C., E.S. Luna iulie a venit cu o îmbarcare spre locul care urma să ne aducă nu numai o perfecţionare profesională, ci şi o consolidare a prieteniei ce ne leagă şi în prezent.

Participarea la mobilitatea din Malta în iulie 2017 a condus spre finalizarea nevoilor noastre de formare, activităţile didactice fiind îmbunătăţite deoarece în cadrul demersului didactic am reuşit să  îmbinăm tehnicile tradiţionale cu cele moderne, integrând instrumentele TIC în managementul clasei de elevi şi procesul de predare-învăţare, să creăm lecţii atractive utilizând instrumente IT, să concepem teste cu un feed-back rapid prin care elevii să îşi verifice în timp real rezultatul, să derulăm activităţi care se bazează pe programe informaţionale moderne, să creăm clipuri animate pe care le utilizăm pentru dinamizarea orelor.

Activitatea noastră profesională a fost îmbunătăţită prin modernizarea practicilor didactice, a managementului şcolar şi a pregătirii elevilor, deschiderea orizontului profesional prin cunoaşterea şi inţelegerea diversităţii sistemelor educative din ţările UE, prin îmbogăţirea bazei de date teoretice şi practice (cu materiale didactice, mijloace de invăţământ, strategii inovatoare), aplicarea metodelor şi mijloacelor de utilizare TIC adecvate la specificul disciplinei limba şi literatura română, respectiv religie, în procesul de predare-învăţare-evaluare.

De asemenea, putem vorbi de dezvoltarea de atitudini/ competenţe profesionale  precum creativitatea, autonomia în luarea deciziilor, lucrul in echipă ,  abilităţile lingvistice/ de comunicare, abilităţile în utilizarea TIC, caracterul inovator al metodelor de predare folosite,  capacitatatea de gestionare a situaţiilor conflictuale, încrederea în sine, dezvoltarea capacităţii de a organiza evenimente, formarea sentimentului de apartenenţă la comunitatea europeană, creşterea interesului pentru activităţile crosscurriculare şi de dezvoltare a experienţelor multiculturale.

La nivelul instituţiei şcolare, proiectul Let`s ICT a determinat colaborarea dintre profesorii din arii curriculare diferite (colaborări inter- şi crosscurriculare), creşterea prestigiul în comunitate şi a determinat conducerea şcolii să acorde un sprijin sporit participanţilor sau viitorilor iniţiatori ai unor astfel de proiecte. De asemenea, a indus schimbări în politica de învăţare a limbii române şi a religiei, dar şi în curriculum, prin introducerea unor noi cursuri opţionale. Ca beneficiari, considerăm că aceste cursuri  au  contribuit decisiv la ameliorarea climatului educativ intern şi a calităţii relaţiilor interpersonale din instituţia de care aparţin.

O altă formă de impact semnificativă este preluarea de metode de lucru cu elevii. Abordarea cross-curriculară a încurajat adoptarea de metode şi tehnici noi de lucru, cu grad înalt de atractivitate pentru elevi.

Impactul acestui proiect asupra asupra Liceului „Vasile Conta” a constă în:

– modificări în curriculum şi schimbări în politica de învăţare a limbii române;

– intensificarea colaborării între profesorii de limba şi literatura română, respectiv religie, şi cei din alte arii curriculare;

– adoptarea unor noi metode de predare-învatare;

– stimularea creativităţii elevilor cu ajutorul instrumentelor TIC;

– creşterea iniţiativelor de organizare a activităţilor ce promovează cooperarea europeană;

– revitalizarea şi diversificarea calendarului de activităţi din şcoală;- promovarea imaginii instituţionale la nivel local/ regional/ naţional/ internaţional;

Această experienţă ne-a adus oportunitatea de a cunoaşte cadre didactice din Polonia, Italia şi Spania şi a unui formator cu mult tact pedagogic din Marea Britanie. Locurile vizitate în timpul liber au încununat vacanţa: Insula Gozo, Laguna Albastră, Satul lui Popeye Marinarul, Capitala Valletta, oraşe precum Sliema, Mdina, Sf. Julian´s, au fost doar câteva dintre destinaţiile care au consolidat legătura dintre trei colegi ce au fost şi vor rămâne prieteni şi care vor păstra pentru totdeauna în memorie aceste amintiri frumoase.

 

Au consemnat participanţii la Proiectul ERASMUS +, MALTA, pe care puteţi CONTA:

Karina – Ingrid Cojocariu, Daniela Cristea, Marius – Emanuel Sandu

 

 

1 Comentariu
  1. Alex spune

    Felicitari! Cel mai frumos liceu „Vasile Conta”!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate