Post de paznic scos la concurs, la Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu-Neamț

0

Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu-Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, de paznic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii/generale;
 • atestat/adeverință pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 ianuarie 202, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 ianuarie 202, ora 11.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Relaţii suplimentare detaliate se pot obţine la sediul Centrului de Îngrijire și Asistență din Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 155, județul Neamț, telefon/fax: 0233/790.521.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate