Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
vineri 19 aprilie 2019
 • :
 • :

Post vacant de îngrijitoare la Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir“ Bălţăteşti

Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir“ Bălţăteşti, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de îngrijitoare din cadrul Secţiei Sanatorială Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechimea nu este necesară;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 noiembrie 2018, ora 12.00: proba practică;
 • 03 decembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției și trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir“, Bălţăteşti, Str. Florilor nr. 63, judeţul Neamţ, telefon 0233/244.018, fax 0233/244.017.Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *