Se convoacă CJ Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 19 decembrie 2018, ora 14.00

0

CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

Nr. 25.906 din  14.12.2018

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 19 decembrie 2018, ora 14.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”, cu următoarele proiecte de hotărâre, înscrise pe ordinea de zi:

 1. Încetarea de drept a mandatului unui consilier judeţean;
 2. Desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ;
 3. Stabilirea preţului mediu al masei verzi obţinută de pe pajişti permanente, valabil pe anul 2019;
 4. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2019;
 5. Aprobarea execuţiei bugetare la data de 7 decembrie 2018;
 6. Aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic”;
 7. Încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”;
 8. Aprobarea tarifelor pentru activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov;
 9. Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean;
 10. Aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean;
 11. Luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul ”CRESC- capacități antreprenoriale în economia socială”;
 12. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț;
 13. Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului Muzeal Județean Neamț;
 14. Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;
 15. Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;
 16. Schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare și aprobarea rețelei școlare de învățământ special pentru anul școlar 2019-2020;
 17. Modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;
 18. Aprobarea unor activităţi finanţate integral din venituri proprii la nivelul Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ;
 19. Aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale;
 20. Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2019;
 21. Aprobarea prelungirii duratei unei convenții de asociere;
 22. Emiterea unui acord în calitate de proprietar;
 23. Modificarea și completarea unor Hotărâri ale Consiliului Județean Neamț;
 24. Aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

25 .Diverse:

– Proiectul de norme anuale de venit valabile în anul 2019 pentru contribuabilii care realizează venituri din desfășurarea activităților de producție, comerț și prestări servicii, transmis spre consultare de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, cu adresa nr.38.411/3.12.2018.

 PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate