Se convoacă CJ Neamț în ședință ordinară – 30 octombrie 2017, ora 14.00

0

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 30 octombrie 2017, ora 14.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi:

1. Încheierea unor acorduri de cooperare cu unități administrativ-teritoriale din Republica Moldova;
2. Organizarea evenimentului „Târgul de Crăciun la Neamț” 2017;
3. Stabilirea unor tarife din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ;
4. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ;
5. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ;
6. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Neamţ;
7. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț;
8. Aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;
9. Modificarea statului de funcții al Teatrului Tineretului Piatra Neamț;
10. Aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Children Forever în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean;
11. Aprobarea actualizării devizului general din cadrul proiectului de interes județean „Eliminarea unor puncte periculoase pe trasee montane Masiv Ceahlău”;
12. Aprobarea actualizării devizului general din cadrul proiectului de interes județean „Eliminarea și securizarea zonelor periculoase din Masivul Ceahlău”- scări vârful Toaca;
13. Aprobarea documentației tehnico-economice aferentă unui obiectiv de investiții de interes public județean;
14. Aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Unitate Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”
15. Luarea unor măsuri pentru realizarea unui obiectiv de investiții de interes județean;
16. Luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Județene APASERV SA Neamț;
17. Aprobarea documentației de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov;
18. Luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”;
19. Repartizarea numărului suplimentar de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Neamț;
20. Darea în administrare a unor sectoare de drum județean;
21. Aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic județean;
22. Actualizarea Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019;
23. Desemnarea și validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ;
24. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean;
25. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.260/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ;
26. Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară şi profesională;
27. Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;
28. Aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit a unor bunuri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț;
29. Acordarea de sprijin financiar unei unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
30. Aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie 2017;
31. Aprobarea unei asocieri cu Asociația Romii Romașcani în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean;
32. Aprobarea unei asocieri în vederea realizării Festivalului Național de Dans „Magia Dansului”;
33. Aprobarea unei asocieri cu Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean;
34. Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;
35. Modificarea statului de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni;
36. Aprobarea planurilor de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018;
37. Aprobarea unei asocieri cu Fundația „FRIENDSHIP AMBASSADORS” în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean;
38. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.275/2015 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Județean Neamț și instituțiilor din subordinea acestuia;
39. Rectificarea bugetului Județului Neamț pe anul 2017;
40.Aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei județului Neamț cu principalele produse agroalimentare și industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat, în caz de mobilizare sau război, valabil în perioada 2017-2020;
41.Diverse.

PREŞEDINTE
Ionel ARSENE

dolinex

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate