Trei posturi de infirmieră scoase la concurs de Primăria AGAPIA

0

Trei posturi de infirmieră (cod COR 532103) a scos la concurs Primăria comunei Agapia.

Sunt posturi vacante pe perioadă nedeterminată, iar cei interesaţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: minim studii generale sau medii absolvite cu diplomă sau echivalent
– calificare/specializare: – curs de calificare infirmieră, cu diplomă sau certificat de calificare profesională
– vechime in muncă: nu este necesară
– aviz psihologic, cu menţiunea „apt pentru postul de infirmieră”
– disponibilitate pentru program prelungit şi prezenţă obligatorie în situaţii de urgenţă

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei Comunei Agapia şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 21 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 23 noiembrie 2018, ora 14.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Agapia cu sediul în str. Nicolae Iorga nr. 140, comuna Agapia, judeţul Neamţ, telefon: 0233/244.607, 0233/244.611.

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate