Anul 1903, elevul Creangă și Ghica Vodă. Sărbătorirea a 50 de ani de la înființarea primei școli publice din Târgu- Neamț [File de istorie locală]

0

Pe 26 octombrie 1903 s-a sărbătorit trecerea a jumătate de veac de la înființarea primei școli publice din Târgu Neamț. Este vorba despre școala primară nr. 1 de băieți, iar evenimentul din timpul familiei institutorilor George și Smaranda Cosmovici este relatat într-o scriere intitulată „Un jubileu”, publicată la Imprimeria Județului Neamț, în anul 1904.

„În anul 1852, Octombre 16, se pune piatra fundamentală, de către însuşi neuitatul Domnitor al ţării Grigore Al. Ghica, celei întâi şcoli publice la noi în Neamţu cu programa şcolilor ţinutale. La 1 Iunie 1853, s-a început şcola. În Iulie, s-a făcut puţin examen, dându-se copiilor vacanţe; iar în Octombrie acelaşi an, iarăşi s-a început şcola. Prin Hrisovele No. 4086 din 22 August 1853 şi No. 3016 din 28 Maiu 1855 ale aceluiaşi Domnitor, se întărește şi se recunoaște această şcolă cu drepturile ei în Tg.-Neamţu.

Pe piatra de de-asupra uşii de la intrarea-n şcolă, stă sapat:

„Școla publică a căreia piatră de temelie s-a pus de prea înălţatul Domn stăpânitor Moldoviei io Grigorie Alexandru Ghica vvd., zidindu-se prin sârguinţa prea cuviosului Arhimandrit şi stareţ S. M-ii Neamţul şi Secul Kir Neonil, cu cheltuiala monastirilor la anul 1852 Octombre 16. Până la data hrisovului domnesc, școla acesta a atârnat numai de monastire.”

Nemuritorul scriitor Ion Creangă, fost elev al acestei şcoli, a scris despre voievodul Grigore Ghica, când s-a deschis școala domnească. În 1853, Ion Creangă este înscris la Școala Domnească de la Târgu Neamț sub numele Ștefănescu Ion, unde îl are ca profesor pe părintele Isaia Teodorescu (Popa Duhu).

„Şi el, frumos la chip şi blând cum era, vâzându-ne pe mai toţi de-a rândul, îmbrăcaţi cu cămeşuice cusute cu bibiluri şi albe cum e helgea, cu bondițe mândre, cu ițari de țigaie și încălțați cu opincuțe, spălați curat și pieptănați, cu rușinea zugrăvită în față și cu frica lui Dumnezeu în inimă, aruncă o privire părintescă spre noi şi zise:

— Iată, copii, şcola şi sfânta biserică, isvorele mângâierii și ale fericirei sufletești, folosiți-vă de ele și vă luminați și pre Domnul lăudați!

Aceste vorbe rostite de gura domnească au brăzdat adânc inima norodului adunat acolo şi, fără întârziere, şcola s-a umplut de băieţi doriţi de învăţătură, între care eram și eu”

Ion Creangă despre Grigore Ghica voievod – extras din lucrarea Un jubileu, citată mai sus
extras comparativ din Amintiri din copilărie, capitolul III

La 50 de ani de la înființare, școala s-a îmbrăcat de sărbătoare, iar o parte din cheltuielile organizatorice au fost suportate de familia de institutori Cosmovici:

„La poarta școlii, pe lângă cei doi stâlpi de piatră, s-a așezat câte un brad frumos, fiecare purtând în vânt tricolorul român. Între stâlpi, deasupra porții, un arc format din crengi verzi de brad. De la poartă, până la ușa școlii, cetine de brad, având la jumătatea distanței dintre poartă și ușă, de o parte și de alta, câte un stindard. La ușa școlii, de jur împrejur, o ghirlandă de brad, de o parte și de alta, aplicându-se iarși câte un stindard. Sus, deasupra școlii, drept în față, fâlfâia un mare stindard.

Lemnele stindardelor și așezarea acestora se datorează domnului inginer silvicultor Nicolai Pușcariu. De la intrarea școlii și până la camera cea mare, unde s-a făcut sărbătorirea, în al 2-lea etaj, toate salele erau ornate cu cetine, coronițe și mari ghirlande de brad, aranjate în feston. Camera cea mare a școlii, ornată de asemenea cu ghirlande din feston, avea pe pereți: Pe cel din față, portretele familiei Regale, Vasile Alecsandri, Ion Brătianu, Vasile Conta, Spiru Haret, Ion Heliade Rădulescu, tabloul comemorativ, ostașul Dochițeanu Ion, iar pe ceilalți pereți, de jur împrejur, tablourile istorice cele mai alese de care dispune școala.”

La serbare au participat elevii școlii, cadrele didactice, localnicii. Programul a început cu o slujbă la biserică, iar Institutorul C. Vasiliu a început o cuvântare despre Biserică și școală.

Iată și programul evenimentelor:

„Lume a fost atât de multă, că salele şi scările gemeau; mulţi s-au întors înapoi. Aici au luat parte şi delegatul D. Prefect, D. subprefect şi deleg. D. Primar, precum şi alţi institutori şi institutore, învăţători şi învăţătore, foşti elevi, vecini jud. nostru, multe onor. familii distinse, medici, preoţi, funcţionari, comercianţi etc. care-au putut aprecia importanţa unor asemenea serbări de şcolă, pe lângă personele ce-au fost şi la biserică.”

Cu prilejul celor 50 de ani de la înființare, Carol I a decretat ca școala să se numească „școala primară Grigore Ghica Vodă”.

În clădirea vechii școli domnești se află acum Muzeul de Istorie si Etnografie din Târgu Neamț.

Mai multe imagini cu clădirea monument istoric, cod NT-II-m-B-10712, pot fi văzute pe monumenteneamt.ro.

sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate