ANUNŢ DE LICITAŢIE

0
  1.    Informaţii generale privind locatorul: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ, Str. Ştefan cel Mare, nr. 62, TÎRGU NEAMŢ, cod 615200, judetul NEAMŢ, telefon 0233/790245; 790305, fax 0233/790508, email [email protected]
  2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: închirierea următoarelor 5 suprafeţe de pajişti:

–         Osoi-100 ha

–         Slatina-156 ha

–         Aerodrom-416,9792 ha

–         Căpreasca-5,25 ha

–         Blebea-25,05ha

  3.    Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia se ridică de la biroul 37 al instituţiei şi se poate obţine începând cu data de 10.04.2014, între ora    8:00 şi 16:00.

      3.1.   Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate obţine de la biroul 37 al instituţiei pe baza unei       cereri scrise şi a chitanţei de la casieria unităţii.

      3.2.   Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Juridic Contencios, Birou 37.

      3.3.   Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: documentaţia de atribuire costa 100 lei iar suma se achită la casieria unităţii.

      3.4.   Data  limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.04.2014.

   4.   Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun la sediul instituţiei.

     4.1.   Data limită de depunere a ofertelor: 29.04.2014 h  10:00

      4.2.   Adresa la care trebuie depuse ofertele: UNITATEA ADMINISTRATIV  TERITORIALĂ  ORAŞ TÎRGU NEAMŢ, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, TÎRGU NEAMŢ, cod 615200, judeţul NEAMŢ.

      4.3.   Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original sau in copie conform cu originalul.

  5.    Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.04.2014, ora 11,00, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞ TÎRGU NEAMŢ, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, TÎRGU NEAMŢ, cod 615200, judetul NEAMŢ.

6.      Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor aparute: Tribunalul Piatra Neamţ, str. B-dul Decebal, nr.5, Piatra Neamţ, Cod poştal 610012, adresa  e-mail: [email protected], TELEFON 0233/212717,     FAX = 0233232363

 7.     Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10.04.2014.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate