CAS Neamț, conferință de presă [VIDEO]

0

PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE DERULATE PRIN CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NEAMŢ

            Casa de Asigurări de Sănătate Neamț derulează o parte dintre programele naţionale de sănătate curative, care au drept scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice și sunt finanţate, în principal, din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

           La nivelul județului Neamț, sumele alocate din bugetul Fondului pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate curative se utilizează pentru :

– asigurarea, după caz, în spital şi în ambulatoriu, a unor medicamente, materiale sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea specifice unor boli cronice cu impact major asupra sănătăţii publice acordate bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate curative ;

– asigurarea serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate, precum şi a serviciilor de radioterapie realizate în regim de spitalizare de zi.

          Implementarea programelor naţionale de sănătate se realizează prin unităţi de specialitate, cu care casele de asigurări de sănătate încheie anual contracte distincte.

CAS Neamț avea încheiate, la începutul anului 2019, 62 de contracte pentru derularea programelor naționale de sănătate curativedupă cum urmează :

  • 1 contract cu un furnizor de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate pentru specialități paraclinice ;
  • 58 de contracte cu furnizori de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu ;
  • 3 contracte cu furnizori de servicii medicale spitalicești.

Structura programelor naţionale de sănătate curative finanţate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi derulate prin CAS Neamţ este următoarea :

              Programul Naţional de Oncologie

 Unităţi care derulează programul :

– în regim ambulatoriu, farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu CASNeamţ ;

– unităţi spitaliceşti aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ ( Piatra Neamț și Roman)

               Programul Naţional de Diabet Zaharat

Unităţi care derulează programul :

– pentru medicamente şi materiale sanitare

       farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ, în regim ambulatoriu şi farmacii cu circuit închis din cadrul unităţilor spitaliceşti aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ ;

– pentru investigaţii paraclinice – dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)

        furnizori de servicii medicale paraclinice aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Neamţ (Clinica Medicală Sf. Andrei) ;

  • pentru materiale consumabile pentru pompele de insulină

 unităţi spitaliceşti aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ ( Piatra Neamț ).

             Programul Naţional de Tratament pentru Boli Rare

Unităţi care derulează programul :

             farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ.

             Programul Naţional de Tratament al Hemofiliei şi Talasemiei

Unităţi care derulează programul :

             Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.

Programul Naţional de Transplant de Organe, Țesuturi şi Celule de Origine Umană

Unităţi care derulează programul :

             farmacii cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu CAS Neamţ.

Programul Naţional de Boli Endocrine

Unităţi care derulează programul :

                Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ ;

 Programul Naţional de Ortopedie

Unităţi care derulează programul :

              Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ ;

              Spitalul Municipal de Urgenţă Roman.

           Structura tuturor programelor naţionale de sănătate curative, derulate la nivelul întregii ţări, obiectivele şi activităţile acestor programe, criteriile de eligibilitate şi criteriile de excludere a pacienţilor în/din cadrul programelor naţionale de sănătate curative, indicatorii de evaluare şi unităţile care derulează fiecare program şi subprogram în parte sunt stipulate în Ordinul Președintelui CNAS nr.245/2017 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, al cărui termen de valabilitate a fost prelungit până la data de 31.03.2019, prin Ordinul Președintelui CNAS nr.1590/2018.

INDICATORI PNS- comparativ 2017 – 2018
PNSNR. BENEFICIARI 2017CONTRAVALOARE SERVICII 2017NR. BENEFICIARI 2018CONTRAVALOARE SERVICII 2018
ONCOLOGIE195817351364.91212619030336.61
ONCO COST VOLUM263994813.88396148195.93
DIABET MEDICAMENTE1811717555279.451883220960935.77
DIABET MATERIALE515339.221047550.73
TESTE AUTOMONITORIZARE COPII80121080.0078128760.00
TESTE AUTOMONITORIZARE ADULTI53102143517.2056292349040.80
HEMOGLOBINA GLICOZILATA4178840.004469640.00
HEMOFILIE9611075.4510675864.88
MUCOVISCIDOZA COPII17448048.8619434883.08
MUCOVISCIDOZA ADULTI2115722.23179012.96
SCLEROZA LATERALA AMIOTROFICA1847941.271749202.92
SINDROM PRADER WILLI116720.56116720.56
FIBROZA PULMONARA IDIOPATICA19879.36162863.80
ANGIOEDEM EREDITAR00.005673056.36
BOLI ENDOCRINE(osteoporoza)19358633.7516044659.48
ORTOPEDIE3761593419.773421481264.22
TRANSPLANT70841797.6779909860.56
DIALIZA46426275570.1948628525571.96
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate