Cele 12 teme de revizuire a Constituţiei României propuse de PSD

0

Cele 12 teme de revizuire a Constituţiei României, pe care PSD le propune celorlalte grupuri parlamentare se constituie în tot atâtea teze ale revizuirii Legii noastre fundamentale. Aşa cum a afirmat în mod constant, PSD doreşte un dialog deschis şi onest cu partidele politice reprezentate în Parlament, pe de o parte, precum şi cu societatea civilă, pe de altă parte.

Toate aceste subiecte/teze, care vor face obiectul viitoarei revizuiri a Constituţiei României, nu mai constituie o noutate pentru opinia publică, întrucât PSD nu a făcut un secret din intenţiile sale cu privire la revizuirea Constituţiei României. Astfel, noi am afirmat că revizuirea Constituţiei trebuie să aibă în vedere atât noile realităţi economice şi politice impuse de statutul României de membru al Uniunii Europene şi al NATO, cât şi realizarea unei descentralizări reale, prin aducerea deciziei cât mai aproape de cetăţeni. De asemenea, în demersul revizuirii Constituţiei nu poate fi ignorat faptul că  actualele prevederi ale Legii noastre fundamentale au generat, în aplicare,  numeroase situaţii  conflictuale între autorităţile publice şi, deşi toate cele trei puteri în stat au fost implicate în astfel de conflicte juridice de natură constituţională, cazurile cele mai des aduse în faţa instanţei noastre de contencios constituţional  s-au referit la conflictele dintre puterea legiuitoare şi cele două componente ale puterii executive, respectiv Preşedintele României şi Guvernul. Din această perspectivă, considerăm că ambiguitatea actualelor prevederi constituţionale şi chiar existenţa unui vid constituţional în anumite materii impune modificarea Constituţiei prin definirea mai clară a competenţelor instituţiilor fundamentale ale statului, precum şi a raporturilor dintre acestea, precum şi instituirea anumitor sancţiuni specifice în cazul încălcării atribuţiilor constituţionale ori al omisiunii sau îndeplinirii cu rea credinţă a acestora. După cum se poate observa cu uşurinţă, toată această problematică se regăseşte în tezele pe care le-am depus la Comisia parlamentară de revizuire a Constituţiei.

Sintetic cele 12 teze propuse de PSD vizează, în principal:

● apropierea cetăţenilor de factorii decizionali, simplificarea procedurilor administrative şi deschiderea accesului administraţiei publice locale la fondurile europene prin crearea regiunilor;

 ● îmbogăţirea regimului juridic al drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale; în acest sens, considerăm că dreptul la apărare, inviolabilitatea domiciliului, protecţia  vieţii intime, familiale şi private, secretul corespondenţei şi dreptul de proprietate sunt doar câteva dintre drepturile fundamentale pe care trebuie să le întărim prin modificările pe care le vom include în textul viitoarei Constituţii;

● reconfigurarea atribuţiilor autorităţile publice şi delimitarea clară a raporturilor dintre acestea reprezintă o altă temă de revizuire, care implică:

      ♦ întărirea rolului Parlamentului, de organ reprezentativ suprem al poporului român şi unică autoritate legiuitoare;

     ♦ stabilirea fără echivoc a raporturilor constituţionale dintre Guvern şi Preşedintele României, inclusiv în ceea ce priveşte reprezentarea statului român în releţiile internaţionale;

    ♦ reanalizarea raporturilor dintre Parlament şi Executiv în sensul respectării locului şi rolului constituţional al Parlamentului prin modificarea regimului constituţional al moţiunii de cenzură şi eliminarea posibilităţii pentru Guvern de a-şi angaja răspunderea în cascadă, fără limită, asupra unor legi şi, totodată, restricţionarea regimului juridic al delegării legislative.

            Temele enunţate evidenţiază seriozitatea cu care PSD abordează întregul demers legislativ al revizuirii. Practic, alături de colegii noştri din USL, suntem iniţiatorii ideii de revizuire a Constituţiei prin dialog cu toţi partenerii politici. Prin urmare, ne   propunem să abordăm revizuirea cu maximă responsabilitate, ceea ce înseamnă că  nu vom accepta acele teze care, prin conţinutul lor,  trimit la o posibilă încălcare a limitelor materiale ale revizuirii Constituţiei, astfel cum sunt acestea reglementate la art.152 din Constituţie; ne referim aici mai ales la caracterul naşional al statului român, la limba oficială sau la eventuale propuneri care ar putea avea ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

Concluzionând, considerăm că  temele de revizuire a Constituţiei propuse de PSD  ar trebui să se materializeze în dispoziţii care să conducă la întărirea statului de drept, prin eliminarea sau atenuarea conflictelor juridice de natură constituţională cu care s-a confruntat societatea românească în ultimii 8 ani, precum şi la crearea premiselor constituţionale de progres în toate domeniile vieţii sociale.

Senator Ioan CHELARU, vicepreşedinte al Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate