Consilierii Locali PNL – Vot împotriva Scutirii de la Plata Majorărilor de Întârziere pentru târgnemțeni

0

În ședința ordinară de joi, 31 august, consilierii locali PNL au votat împotriva unui proiect de hotărâre care permite scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice din Târgu-Neamț.Totuși, proiectul a fost aprobat, cu votul majorității din legislativul nemțean, majoritate deținută de PSD.

Proiectul a fost inițiat de Grupul PSD din Consiliul Local Târgu-Neamț, împreună cu consilierul independent Maria Vrînceanu, ca răspuns la dificultățile economice cu care se confruntă mulți cetățeni, în contextul restricțiilor pandemice și al creșterii prețurilor la utilități și servicii.

Felicit inițiativa consilierilor social-democrați și a doamnei consilier independent Maria Vrînceanu!”, ne-a spus primarul Daniel Harpa.

Oferirea unei soluții de plată integrală a sumelor restante până la data de 30.11.2023 va permite persoanelor fizice o mai bună gestionare a resurselor financiare proprii și evitarea unor blocaje sau chiar incapacități de plată.

Nu puțini sunt cetățenii care au probleme în achitarea obligațiilor fiscale către bugetul local. Scutirea de la plata majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice are scopul de a sprijini comunitatea noastră în aceste vremuri și de a evita deschiderea procedurilor de insolvabilitate, maximizând totodată încasările bugetare.”, a precizat consilierul independent Maria Vrînceanu.

Cu toate acestea, consilierii PNL au votat împotriva proiectului, aparent din motive politice. Inițial, au încercat introducerea unui amendament prin vocea consilierului Stefan Nechita, și anume ca de această scutire să beneficieze doar cei care au datorii la bugetul local înregistrate până în anul 2021 (?!). Amendamentul nu a fost aprobat nici pe comisii, nici în plen.

Mă așteptam la o abordare mai responsabilă din partea tuturor consilierilor. Scutirea de la plata majorărilor de întârziere va fi în beneficiul direct al târgnemțenilor”, ne-a declarat primarul Daniel Harpa

Potrivit proiectului, scutirea de la plata majorărilor de întârziere va fi acordată târgnemțenilor care achită integral sumele restante (debite restante și rămășițe) până la data de 30 noiembrie 2023, cu o scutire minimă de 100 de lei.

Acest lucru le va permite persoanelor fizice o mai bună gestionare a resurselor financiare proprii și evitarea unor blocaje sau chiar incapacități de plată.

Consilierii locali care au inițiat acest proiect sunt următorii: Vasile Dron, Ana Acsintoae, Dragoș Andoni, Vlad Bârsan, Lucian Manole, Diana Mercaș, Maria Raicu, Ovidiu Timișescu, Gheorghe Vartic, Maria Vrînceanu. Consilierii locali care au votat împotrivă sunt cei de la PNL, și anume Andrei Aciocârlănoae, Traian Humulescu, Elena Preda, Stefan Nechita și Mihai Stoica.


Procedura de scutire de la plata majorărilor de întârziere pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice:

Art. 1 Obiectivul și scopul procedurii

Obiectivul prezentei proceduri constă în susținerea contribuabililor persoane fizice care înregistrează dificultăți la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local prin acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente acestora. Nu se acordă această facilitate pentru obligațiile fiscale datorate de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau de alte forme de organizare a profesiilor liberale.

Scopul prezentei proceduri este reprezentat de creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor pe anul în curs prin atragerea de venituri la bugetul local, reducerea creanțelor restante și evitarea procedurilor de declarare a stării de insolvabilitate a contribuabililor persoane fizice.

Art. 2 Durata aplicării procedurii

Prezenta procedură se aplică de la data adoptării prezentei hotărâri până la data de 29.11.2023 inclusiv.

Art. 3 Condiții de eligibilitate și de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere

 1. Scutirile de la plata majorărilor de întârziere acordate prin prezenta procedură sunt cele prevăzute de art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Procedura vizează scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante, reprezentând impozit pe clădiri, impozit/taxa pe teren și impozit pe mijloacele de transport, datorate de persoanele fizice, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) înregistrează majorări de întârziere de cel puțin 100 lei, aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local;b) toate obligațiile fiscale principale restante, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 29.11.2023 inclusiv;c) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile nefiscale principale și accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată până la data depunerii cererii de scutire de la plata majorărilor de întârziere;d) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de scutire de la plata majorărilor de întârziere. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;e) debitorul depune cererea de scutire de la plata majorărilor de întârziere după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) – d), dar nu mai târziu de 29.11.2023 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.
 3. Majorările de întârziere aferente diferențelor de obligații fiscale principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 29.11.2023 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se scutesc dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) declarația rectificativă este depusă până la data de 29.11.2023 inclusiv;b) toate obligațiile fiscale principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 29.11.2023 inclusiv;
 4. Scutirea de la plata majorărilor de întârziere se aplică și pentru contribuabilii care figurează în evidența fiscală numai cu majorări de întârziere, obligațiile fiscale principale fiind achitate integral, anterior intrării în vigoare a hotărârii consiliului local;
 5. Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, debitorii persoane fizice care au înființate popriri asupra disponibilităților bănești până la data aprobării prezentei hotărâri, pot beneficia de scutiri de la plata majorărilor de întârziere dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) au notificat organul fiscal până la data de 29.11.2023 inclusiv;b) au efectuat plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligații fiscale principale de plată și care fac obiectul amânării la plată în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere;În acest sens, organul de executare va emite către bănci o adresă de suspendare temporară a executării silite prin poprire, în care se specifică în mod clar suma care reprezintă majorările de întârziere din adresa de înființare a popririi. La această adresă se anexează decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere emisă de organul fiscal;
 6. Scutirile de la plata majorărilor de întârziere se pot acorda și în cazul în care cererea este depusă de către moștenitorii persoanelor fizice decedate, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 3 pct. (2);
 7. Această procedură nu se aplică pentru majorările de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
 8. Scutirile de la plata majorărilor de întârziere nu se acordă pentru obligațiile fiscale accesorii stinse prin poprire anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau pentru sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate;
 9. Majorările de întârziere aferente titlurilor executorii emise de alte instituții potrivit legii și transmise organului fiscal local conform art. 221 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, nu fac obiectul prezentei proceduri.

Art. 4 Modalitatea de implementare a procedurii

Persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 pct. (2) și care intenționează să beneficieze de scutire de la plata majorărilor de întârziere, pot depune/transmite Cererea de scutire de la plata majorărilor de întârziere la organul fiscal competent, până la data de 29.11.2023 inclusiv, prin una din următoarele modalități:

 • în format fizic la sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț
 • corespondență scrisă pe adresa Primăriei orașului Târgu-Neamț, b.dul Ștefan cel mare nr.62, Târgu-Neamț
 • e-mail pe adresa [email protected];

După primirea cererii, organul fiscal verifică respectarea condițiilor de eligibilitate din prezenta procedură, comunică contribuabilului cuantumul obligațiilor de plată aflate în sold la data depunerii cererii, întocmește Decizia de respingere a scutirii de la plata majorărilor de întârziere sau Decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere. În urma analizei efectuate privind achitarea integrală a obligațiilor bugetare, serviciul de specialitate va întocmi un Referat de acordare a facilității și va emite Decizia de scutire de la plata majorărilor de întârziere. Operarea efectivă a scutirii de la plata majorărilor de întârziere se va efectua după aprobarea referatului de către primarul Orașului Târgu-Neamț. În situația în care nu a fost respectată condiția de achitare integrală a obligațiilor bugetare, decizia de amânare la plată a majorărilor de întârziere nu mai produce efecte, reinstituindu-se procedura legală de calcul a majorărilor de întârziere.

Art. 5 Posibilitatea de contestare

Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei proceduri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate