E nevoie de instructor de ergoterapie la Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu-Neamț

0

Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu-Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, de execuție, vacante, de instructor de ergoterapie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale/medii (absolvite cu diplomă de bacalaureat);
 • vechime în muncă – fără vechime.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 10 august 2022, ora 16.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 august 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

! Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Centrul de îngrijire și Asistență din Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 155, județul Neamț, email: [email protected], telefon/fax 0233/790.521.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate