Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul

0

Credincioșii prăznuiesc astăzi, 7 ianuarie, soborul cinstitului şi slăvitului prooroc Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului.

Iată rugăciunea pe care ar trebui să o rostească toți creștinii în această zi, pentru a fi feriți de boală și de păcate:

O, Mergătorule înainte al Domnului și Botezătorule al lui Hristos, mari și multe sunt vredniciile date ție de la Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost proorocit. Tu, după făgăduință și proorocie îngerească, te-ai și născut. Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit. Tu, din copilărie, în pustie ai viețuit și, ca o pasăre a cerului, desăvârșit neagoniseala ai iubit, cu agurida și cu miere sălbatică te-ai hranit. Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor și al pustiilor, care în loc de podoaba hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit. Tu ai fost glasul care a strigat în pustie și calea Domnului  ai pregătit. Tu, cu duhul și cu puterea lui Ilie, în lume te-ai arătat și nelegiuirea lui Irod și a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu ești martorul cel preavestit al Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi. Tu pe Mântuitorul către mulțimea popoarelor L-ai mărturisit și cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii. Tu, de către însuși Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit și după Născătoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare om născut din femeie.

Deci, pentru toate aceste vrednicii și daruri, mulțimea popoarelor creștine te socotește pe tine ca pe un mare prieten al lui Dumnezeu, care ai mare îndrăzneală către El. De aceea și eu, smeritul și mult păcătosul, cu multă evlavie, cu durere de inimă și cu lacrimi, te rog pe tine, dumnezeiescule Ioane Proorocule, să-mi fii mie, păcătosului celui nemernic și cu totul neputincios, mare apărător și grabnic izbăvitor de toate ispitele și încercările acestea ale vieții de acum. Roagă pe Preamilostivul Dumnezeu ca, cu a Sa nebiruită putere, să mă păzească în toată vremea de primejdiile văzuților și nevăzuților vrăjmași, să mă sprijinească cu a Sa milă la vreme de ispită și să mă întărească cu darul Său, pentru rugăciunile Preasfintei și Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, ca să pot răbda până la sfârșit toate necazurile, ispitele, durerile și suferințele, ca și întristările veacului acestuia de acum. Și așa, prin mijlocirea sfintelor și preaputernicelor tale rugăciuni, să dobândesc mila lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ceasul cel de pe urmă al sfârșitului meu. Amin!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate