Seminarul interregional pentru promovarea nevoii de formare profesională continuă a personalului didactic auxiliar

0

În perioada 22-24.02.2013, la Hotel Central, va avea loc Seminarul interregional pentru promovarea nevoii de formare profesională continuă a personalului didactic auxiliar. Sunt asteptaţi peste 100 de invitaţi din cele două Regiuni: Nord –Est şi Centru. Scopul acestui seminar are la bază ideea promovării nevoii de formare şi oferă personalului didactic şi didactic auxiliar, oportunităţi sporite de formare profesională continuă, dezvoltând programe care să le asigure învăţarea pe parcursul întregii vieţi.

Grupul țintă identificat in cadrul prezentului proiect este de 1536 de persoane şi care a fost selectat iniţial din unităţi de învăţământ din cele două judeţe partenere – Neamţ şi Harghita – include personal didactic auxiliar (bibliotecari, secretari şi contabili), cadre didactice cu rol de decizie (manageri) din învăţământul preuniversitar şi formatori cu rol în pilotarea programelor acreditate. Ponderea în formarea grupului țintă o deţine personalul didactic auxiliar, ştiut fiind faptul ca această categorie nu a beneficiat de formare şi contribuie în măsura egală la buna funcționare a sistemului educaţional şi la creşterea calităţii serviciilor în acest domeniu. Prin acest proiect, Casa Corpului Didactic Neamţ s-a acreditat pe trei programe de formare pentru personalul didactic auxiliar în baza unor curricule de formare corelate cu competenţele identificate ca deficitare și având drept scop dezvoltarea e-competențelor pe termen lung și implementarea politicilor de alfabetizare digitală. Programul de formare este structurat pe module specifice pentru fiecare categorie de beneficiari: bibliotecari, secretari şi contabili.

În cadrul acestui seminar, formatorii şi experţii din cadrul proiectului vor dezvolta următoarele tematici din sesiunile propuse:

Sesiunea 1 – Prezentarea proiectului “Profesionalism la toate nivelele învăţământului preuniversitar” Prof. Maria Ghiniţă, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale europene
Sesiunea 2 – Asigurarea de resurse umane performante în învăţământul preuniversitar – factor determinant în creşterea calităţii în educaţie şi integrarea noilor politici educaţionale în sistemul de învățământ Prof. Liliana Georgescu – asistent manager
Sesiunea 3 – Formarea personalului didactic auxiliar din perspectiva standardelor europene – rolul creditelor in formarea continuă a personalului didactic auxiliar Prof. Burus Botond – director al CCD Harghita
Sesiunea 4 – Noi oportunităţi de formare în cadrul acestui proiect care vizează: Formarea personalului didactic pentru promovarea dezvoltării durabile si a protecţiei mediului, respectiv promovarea egalităţii de gen, de şanse si respectarea diversităţii Prof. Hedwig Bartolf – inspector şcolar general, ISJ Harghita
Sesiunea 5 – Prezentarea unui studiu privind nevoia de formare a personalului didactic auxiliar în judeţul Neamț. Prof. Meda Ştirbu – coordonator evaluare studiu de impact
Sesiunea 6 – Prezentarea unui studiu privind nevoia de formare a personalului didactic auxiliar în judeţul Harghita. Prof. Lucica Erdei – coordonator evaluare studiu de impact Harghita
Sesiunea 7 – Formarea personalului didactic auxiliar – avantaje şi oportunităţi în cariera profesională Prof. Elena Preda – inspector şcolar de specialitate
Sesiunea 8 – Ateliere de lucru „Identificarea nevoii de formare continuă la personalul didactic auxiliar din şcoli”Prezentarea produselor rezultate în urma atelierelor de lucru. Prof. Elena Preda – inspector şcolar de specialitateProf. Meda Ionela Ştirbu – inspector şcolar de specialitate– moderatori ateliere: Macovei Ana, Fotea Reghina (biblioteca), Tarhon Ioana şi Dudici Elena (secretariat) Roman Romeo, Gănescu Matilda (contabilitate)
Sesiunea 9 – Atelier de lucru „Promovarea activităţilor de formare a personalului didactic auxiliar în spaţiul public, prin activităţi specifice compartimentelor care vizează grupul ţintă.Prezentarea produselor rezultate în urma atelierelor de lucru. Prof. Elena Preda – inspector şcolar de specialitateProf. Meda Ionela Ştirbu – inspector şcolar de specialitate– moderatori ateliere: Macovei Ana, Fotea Reghina (biblioteca), Tarhon Ioana şi Dudici Elena (secretariat) Roman Romeo, Gănescu Matilda (contabilitate)
Sesiunea 10 – Paşaportul European de Competenţe – avantaje în cariera profesională Prof. Elena Preda – inspector şcolar de specialitateProf. Meda Ionela Ştirbu – inspector şcolar de specialitate
Sesiunea 11 – Noi oportunităţi de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar în contextul egalităţii de gen, şanse şi nediscriminare Prof. Meda Ionela Ştirbu – inspector şcolar de specialitate
Sesiunea 12 – Noi oportunităţi de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar în contextul dezvoltării durabile Prof. Elena Preda – inspector şcolar de specialitate
Sesiunea 13 – Impactul proiectului asupra grupului ţintă, cadre didactice cu rol de decizie la nivelul unităţii şi personal didactic auxiliar, care a beneficiat de formare in cadrul acestui proiect Prof. Elena Laiu – inspector şcolar general adjunct, ISJ NTProf. Lăcrămioara Secară – director CCD NT

Beneficiile obţinute:

– Formarea secretarilor, contabililor şi a bibliotecarilor din unitățile de învățământ permite atât o bună funcționare a acestui sistem cât și evitarea sau atenuarea riscului unor disfuncţionalităţi cauzate de o monitorizare insuficientă a calendarului şi acţiunilor din cadrul procesului instructiv-educativ.

– In vederea atingerii obiectivelor, prezentul proiect urmăreşte totodată identificarea modelelor de bună practică ce contribuie la formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar şi care contribuie la îmbunătăţirea capitalului uman şi a furnizării, prin sistemul de educaţie şi formare, a competenţelor cerute pe piaţa muncii.

– Prin aria de cuprindere multiregională şi prin activităţile propuse, proiectul are valoare adaugată deoarece, contribuie la creşterea numărului de persoane participante la formarea profesională, respectiv a nivelului de pregătire prin dobândirea noilor competenţe şi la creşterea ofertei de programe de pregătire profesională adaptate specificului local.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate