Sute de controale efectuate de inspectorii de muncă din Neamț în luna octombrie

0

În perioada  01-31.10.2018, inspectorii de muncă din Neamț au efectuat 301 controale, ocazie cu care s-au constatat 330 deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă şi s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, aplicându-se 165 sancţiuni contravenţionale, din care 23 de amenzi,  în cuantum de 337.500 lei și 142 de avertismente.

6 inspectori de muncă din cadrul compartimentului Sănătății și Securității în Muncă au realizat 129 vizite de control şi evaluare la unităţi economice şi au aplicat în total 123 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 31.500 lei.

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 4 evenimente de muncă, toate cu incapacitate temporară de muncă (cădere la același nivel/de la mică înălțime, utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă).

12 inspectori de muncă din cadrul compartimentului Relațiilor de Muncă au controlat 172 de agenţi economici.
Cu prilejul controalelor, au fost aplicate 42 sancţiuni contravenţionale,  în cuantum de 306.000 lei, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003, modificată şi completată – Codul muncii, H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

La 13 angajatori, au fost depistate 15 persoane  pentru care angajatorii nu au încheiat forme legale de angajare. Au fost dispuse 13 măsuri şi s-au aplicat 13 amenzi în valoare de 300.000 lei.

Cu prilejul controalelor întreprinse în cursul lunii octombrie 2018, pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor au fost dispuse 65 de măsuri, în sensul respectării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea elementelor prevăzute la art. 3, alin. 2, lit. a – i din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

 • Alte acțiuni desfășurate de ITM Neamț

Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Valențe culturale.

Campania nationala „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” pentru formarea unei culturi de prevenire în randul tinerilor din licee şi şcoli profesionale”  s-a desfasurat în perioada februarie – iunie anul 2018 .
În scopul pregătirii tinerilor, anterior intrării lor pe piaţa forţei de muncă, cu privire la riscurile profesionale şi la drepturile şi obligaţiile lucrătorilor, s-a considerat necesară continuarea proiectului „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, pe toata perioada anului scolar 2018-2019.

Grupul ţintă este format din elevii de liceu şi cadrele didactice de la: COLEGIUL TEHNOLOGIC  SPIRU HARET, COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA, LICEUL DE ARTE VICTOR BRAUNER, LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV, COLEGIUL  NAŢIONAL „”GHEORGHE ASACHI” si  LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. CONSTANTIN ȘI ELENA”.

 Programul Cadru al Inspecţiei Muncii–Campanie nationala privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveste instruirea si informarea lucrătorilor în activitatile din domeniul construcțiilor.

Obiectivele campaniei au fost:

 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în activitățile de informare şi instruire a lucrătorilor din domeniul construcțiilor;
 • Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi angajați a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor și a bolilor profesionale
 • Centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naţionale referitoare la modul în care se aplică și respectă dispozițiile legale privind informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Acțiunea cuprinde 3 etape:

 • prima etapă s-a desfășurat în perioada 20–30 martie 2018 şi a constat în informarea partenerilor sociali din județ cu activitate în domeniul construcţiilor privind modul de derulare a acțiunii și tematica abordată.
 • a doua etapă a constat în verificarea prin acțiuni de control la angajatori a modului de implementare a prevederilor legale care fac obiectul acțiunii si s-a desfasura în perioada aprilie – octombrie 2018.
 • in etapa a treia se va verifica modul în care angajatorii verificați în etapa anterioară au realizat măsurile dispuse.

În luna curentă, s-au desfăsurat acţiuni de control cu participarea efectivă și intervievarea lucrătorilor.

În cursul trimestrul al III-lea 2018, au fost controlați 36 angajatori, la care s-au constatat 43 deficiențe, pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri de remediere. Un numar de 31 angajatori au fost sanctionați cu 40 avertismente contravenționale și 2 amenzi în cuantum de 7.500 lei.

În actiunile de control au fost constatate, următoarele deficiențe:

 • Neefectuarea controlului medical periodic al lucratorilor;
 • Lipsa unei semnalizări de securitate si sănătate în muncă corespunzatoare la locul de muncă;
 • Lipsa balustradelor de protectie pericol de cădere în gol;
 • Lipsa buletinului de măsurători a instalaţiei de punere la pămant pentru echipamentele de muncă electrice utilizate;

  Programul Cadru al Inspecţiei Muncii–Campanie naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul acestei campanii, în luna curentă s-a desfășurat etapa de  verificare prin acțiuni de control la beneficiarii de lucrări, a respectării dispozițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă.

Au fost controlați 15 deținători de registre de evidentă a zilierilor, la care s-a constatat o deficiența si a fost aplicat 1 avertisment contravențional.

Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă în unităţile de prelucrare primară a lemnului

Obiectivele campaniei au fost:

 • Identificarea angajatorilor din domeniul de prelucrare primară a lemnului, în vederea verificăriii modului de respectare de către aceștia a prevederilor legale în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă a lucrătorilor;
 • Măsurile stabilite pentru reducerea numărului de accidente de muncă grave, mortale şi cu invaliditate din acest domeniu de activitate;
 • Creșterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

În cadrul acestei campanii, în luna curentă a continuat etapa de verificare prin acțiuni de control a respectării dispozițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă la unitatile de prelucrare primara a lemnului.

În cursul trimestrul al III-lea 2018, au fost controlați 11 angajatori, la care s-au constatat 18 deficiențe, pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri de remediere. 11 angajatori au fost sanctionati cu 17 avertismente contravenționale si o amenda in cuantum de 3.500 lei.

În actiunile de control au fost constatate, următoarele deficiente:

 • Lipsă buletinului de măsurători a instalaţiei de punere la pămant pentru echipamentele de muncă electrice utilizate;
 • Lipsă aparatori si dotare conform cărţii tehnice la circulare de tivit si spintecat;
 • Lipsă acordarii echipamentului individual de protecţia a muncii.

Informații furnizate de Ioan Popescu, inspector şef ITM Neamț

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate