Vânători- Neamț/ Anunţ licitație având ca obiect închirierea Clădirii punct colectare lapte

0

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ

Str. Ştefan cel Mare, nr.174

Tel.:(+40)0233/251001, Fax:(+40)0233/251307

E-mail: [email protected]

ANUNŢ DE LICITAŢIE

  1. Informații generale privind locatorul: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VÂNĂTORI NEAMŢ, cod poștal 617500, strada Ştefan cel Mare, nr.174, sat.Vânători Neamţ jud. Neamţ, tel: 0233/251001, fax:0233/251307, e-mail: [email protected].

2. Informații generale privind obiectul închirierii:

 Clădirea punct colectare lapte, cu suprafaţa construită de 68 mp, aparţinând domeniului privat al Comunei Vânători-Neamţ, identificat prin număr cadastral 53656, situat în intravilanul comunei Vânători-Neamț, sat Nemțisor, județul Neamț, Cartea Funciară nr. 53656.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10 din data de 02.02.2023.

3. Informații privind documentația de atribuire: se găseste în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentația de atribuire se ridică la sediul Comunei Vânători-Neamț.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Compartimentul Administrarea domeniului public şi privat, biroul 3, comuna Vânători-Neamț, strada Ştefan cel Mare, nr.174 județul Neamț.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Vânatori-Neamț.

 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.03.2022, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.03.2023 ora 15.00.

4.2. Ofertele se depun la sediul Comunei Vânători Neamţ, strada Ştefan cel Mare, nr.174, sat Vânători Neamţ, judeţul Neamţ, Compartimentul Secretariat.

4.3. Oferta se depune în 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:

13.03.2023, ora 14.00 la sediul Comunei Vânători Neamţ, strada Ştefan cel Mare, nr.174, satul Vânători –Neamţ, judeţul Neamţ.

6. Instanţa competentă pentru soluţionarea litigiilor:

Tribunalul Neamț, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ şi Fiscal, bulevardul Republicii, nr.16, municipiul Piatra Neamţ,  e-mail: [email protected], tel/fax 0233235655.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:15.02. 2023

Primar,

Maria Petrariu

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate