Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
Search
sâmbătă 20 octombrie 2018
 • :
 • :

Primăria Crăcăoani angajează consilier debutant

Primăria comunei Crăcăoani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de consilier debutant -1 post în cadrul Compartimentului Registru Agricol.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.;
 • specialitatea măsurători terestre şi cadastrale, sau geografie, protecţia mediului şi ecologie;
 • vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul;
 • abilităţi în utilizarea mijloacelor modeme de comunicare (Internet, e- mail, fax).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 decembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Crăcăoani, telefon 0233.246.009. interior 214, sau 0765839394, fax 0233.246 009, e-mail: primariaciacaoani@yahoo.com.

Detalii găsiţi şi AICI (CLICK)

ziar piatra neamtLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *