31 decembrie- data limită pentru „cumpărarea” vechimii pentru pensie

0

Casa Națională de Pensii Publice reamintește persoanelor care doresc să-și plătească retroactiv contribuția de asigurări sociale, în condițiile încheierii unui contract de asigurare în baza Legii nr.186/2016, cu modificările și completările ulterioare, că pot încheia un astfel de contract numai până la data de 31 decembrie 2018.

Reamintim că în temeiul Legii nr.186/2016, poate încheia un contract de asigurare socială, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, respectiv nu a realizat stagii de cotizare sau stagii asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în perioada pentru care se solicită asigurarea;

nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită încheierea contractului de asigurare socială.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:

– actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;

– procura specială autentificată în condițiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar;

– declaraţia pe propria răspundere, care se completează la sediul casei teritoriale de pensii.

Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr.186/2016 se încheie numai pentru perioade:

anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare (vârstă prevăzută în anexa 5 la Legea nr.263/2010),

– ce se încadrează în intervalul cuprins între data încheierii contractului de asigurare și ultimii 5 ani anteriori acestei date.

Formularul de contract se completează la sediul casei teritoriale de pensii.

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cota de contribuție de asigurări sociale care se utilizează la calculul contribuției datorate este cea prevăzută în acte normative în vigoare la acea dată, pentru condiții normale de muncă.

Suma cu titlu de contribuţia de asigurări sociale, datorată în baza contractului de asigurare socială încheiat, poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi termenul de aplicare al legii.

Suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea nr.186/2016, ori de câte ori se face plata contribuţiei.

Plata contribuției se poate face în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege, în contul deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei Județene de Pensii Neamț.

Menționăm că de la data intrării în vigoare a Legii nr.186/2016, cu modificările și completările ulterioare, și până la această dată la sediul CJP Neamț au fost încheiate 1.230 contracte de asigurare socială în temeiul Legii 186/2016, fiind încasată o sumă de 6.874.223 lei.

comunicat de presă

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate