Adevărul despre mediul de afaceri din Târgu-Neamț

0

În oraşul Târgu- Neamţ îşi desfăşoară activitatea (cel puțin pe hârtie) peste 1300 de firme.

Dintre acestea, 1093 sunt societăţi comerciale (șase cu capital majoritar de stat, 15 cu capital mixt, 12 cu capital integral străin, 1060 cu capital integral privat românesc) şi 210 sunt asociaţii familiale şi persoane fizice.

Afacerile locale ocupă o largă paletă de domenii.

Ponderea societăţilor comerciale o reprezintă cele care au ca obiect de activitate comerţul, respectiv 44,82%, urmate de cele de producţie industrială, care reprezintă 24,86%, construcţii – 3,81%, transporturi – 3,08% şi alte ramuri de activitate-23,43%.

În industrie, din cele 137 societăţi comerciale, 28,47% sunt profilate pe exploatarea şi prelucrarea lemnului, 31,39% pe industria textilă, 16,78% pe prelucrarea cauciucului şi 12,41% în industria alimentară, 10,95% în alte ramuri. Aceste societăţi au 3.871 salariaţi şi au înregistrat o cifră de afaceri de 85.573.831 mii lei, veniturile din export fiind de 30.490.136 mii lei.

Perioada de tranziţie, trecerea la economia de piaţă şi criza economică accentuată au condus la închiderea parţială sau totală a unităţilor industriale şi ale cooperaţiei meşteşugăreşti, proces care a generat disponibilizarea unui număr însemnat de salariaţi.

Numărul salariaţilor din oraşul Târgu-Neamţ, conform datelor primite de la Direcţia Regională de Statistică Neamţ este în prezent de 5873 persoane.

Dintre aceştia, 3334 lucrează în industrie (din care 3164 în industria prelucrătoare), 628 în comerţ, 570 în învăţământ, 448 în sănătate şi asistenţă socială, 231 în transporturi, depozitare, poştă, comunicaţii, 170 în energie electrică şi termică, gaze şi apă, 142 în construcţii, iar 87 în administraţie publică, 80 activităţi financiare, bancare şi de asigurări, 23 în agricultură şi 160 în alte ramuri de activitate.

Evoluția ultimilor 15 ani a creat orașului de sub Cetatea Neamț un profil de dezvoltare de tipul specializării economice pe următoarele direcții prioritare: comerțul, turismul, alte servicii către firme și populație, construcțiile, transporturile, industriile de prelucrare a lemnului, textilă și alimentară, meșteșugurile tradiționale.

Acestea sunt și sectoarele viabile pentru politica locală. Identificarea lor s-a făcut în functie de importanța sectorului pentru dezvoltarea locală/regională, potentialul competitiv si inovativ, efectul de antrenare al economiei locale.

In trecut, marea majoritate a regiilor autonome s-au transformat în societăți comerciale de interes national si local, dar potențialul actual de dezvoltare al acestora este considerabil, în sensul dezvoltării interne, al competiției și calității serviciilor oferite firmelor si populatiei.

In ceea ce privește industria, o mare parte dintre coloșii industriali, cu o vastă activitate industrială în vechiul regim, sunt în prezent grav afectați de procesul tranzitiei, iar procesul de restructurare este în continuă desfășurare.

Acest proces de activități cu tehnologii avansate, nepoluante, din intreprinderi mici si mijlocii, sunt mai flexibile și mai bine adaptate conditiilor concurenței pe piață, atestate calității solicitată de normele UE.

Sectoarele de activitate cele mai dinamice sunt reprezentate de servicii, comerț și turism.

In ceea ce privește colaborarea la nivel internațional, național, regional, zonal, deși s-au înregistrat unele progrese, s-a simțit lipsa unei planificări strategice locale din timp. Unele dintre obstacole au fost lipsa unei baze de date complexe privind relațiile de cooperare dintre agenții economici, organizațiile non- guvernamentale și instituții si a unor structuri asociative puternice de intreprinzători. Se remarcă lipsa unor branduri locale promovând produse și servicii, turistice și comerciale, prin campanii de imagine cu mijloace moderne (internet web page, comerț electronic etc), potrivit specialiștilor care au actualizat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale identificate la nivelul oraşului Târgu-Neamţ, pentru anul 2021. Bineînțeles că sunt și excepții: OrangeValley e unul dintre brand-urile bine promovate la nivel național, care ne vine acum în minte, ca exemplu pozitiv.

Zona Târgu Neamț are un potențial economic real care se poate împlini prin aducerea de investiții strategice cu rol de antrenare a economiei locale și prin dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, creatoare de locuri de muncă în servicii, comerț și turism.

Nu atingem aici și subiectul pandemiei de coronavirus, pentru stoparea căreia statul a luat măsuri ce influențează negativ îndeosebi industria HoReCa, dar și turismul, și nu numai. Sperăm doar că această perioadă sumbră se va încheia cât mai curând, iar mediul de afaceri din zona Târgu-Neamț va prospera.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate