AJUTOARE SOCIALE

0

BENEFICIARI:

 Nivelul lunar / familie al venitului minim garantat

Tipul familiei

Nivel venit minim garantat / familie

Persoană singura

0,25 ISR

125 lei

Familii 2 persoane

0,45 ISR

225 lei

Familii 3 persoane

0,63 ISR

315 lei

Familii 4 persoane

0,78 ISR

390 lei

Familii 5 persoane

0,93 ISR

465 lei

Familii 6 persoane

+0,062 ISR

496 lei

Familii 7 persoane

+0,062 ISR

527 lei

Familii 8 persoane

+0,062 ISR

558 lei

Familii 9 persoane

+0,062 ISR

589 lei

Familii 10 persoane

+0,062 ISR

620 lei

Familii 11 persoane

+0,062 ISR

651 lei

Valoare ISR – 500 lei

 

LISTA bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale

NOTA: Familiile si persoanele singure care au în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în aceasta lista nu beneficiaza de ajutor social.

Bunuri imobile

1.

cladiri sau alte spatii locative în afara locuintei de domiciliu, asa cum este definita la art. 7 din normele metodologice, si a anexelor gospodaresti, conform anexei nr. 4 la normele metodologice, sau alte imobile aflate în una dintre urmatoarele forme de detinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc.

Bunuri mobile

1.

aparatura electronica*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare

2.

obiecte de valoare: tablouri si obiecte de arta, obiecte ornamentale, bijuterii sau monezi din metale pretioase, obiecte de cristal si portelan de mare valoare, blanuri de valoare mare, în stare vandabila

3.

mijloace de transport cu o vechime mai mica de 10 ani*): autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete si scutere si altele asemenea

4.

utilaje agricole*): tractor, combina autopropulsata

5.

utilaje de prelucrare agricola*): presa de ulei, moara de cereale

6.

utilaje de prelucrat lemnul*): gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric

7.

depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

*) Aflate în stare de functionare.

Terenuri/Cursuri de apa

 

Terenuri/Cursuri de apa

Familii cu
1-3 persoane

Familii cu peste
3 persoane

1.

terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se afla locuinta de domiciliu, dar nu mai mult de 1.000 m2 în zona urbana si 2.000 m2 în zona rurala

2.

terenuri extravilane în zona colinara, de ses si de munte cu potential productiv (exploatabile)

1,5 ha/familie

2 ha/familie

Categorii de animale/pasari

1.

peste 3 bovine

2.

peste 5 porcine

3.

peste 20 ovine

4.

peste 2 cabaline

5.

peste 50 capete de iepuri de casa

6.

peste 100 capete de pasari

7.

peste 15 familii de albine

8.

crescatorii a caror productie se comercializeaza

 

CONTINUTUL DOSARULUI:

    CERERE ȘI DECLARATIE PE PROPRIA R|SPUNDERE (formularul se obține de la Primărie, birou 28) +

1. Copii acte doveditoare ale componenței familiei

–         buletine / cărți de identitate

–         certificate de naștere

–         certificat căsătorie/deces

–         hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

–         hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;

–         decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;

–         hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

–         după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

2. Acte doveditoare ale veniturilor pentru ultima lună

–         adeverință Agentia Locală pentru Ocupare și Formare Profesională

–         adeverință rol agricol (birou 36)

–         certificat atestare fiscală (birou 6 și birou 7)

–         adeverință Administrația financiară

–         adeverinta elev / student

–         talon alocație

UNDE SE DEPUN: Primăria orașului Târgu Neamț – Birou nr.28, str. Ștefan cel Mare, nr.62

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE DE LA:

– Primăria orașului Târgu Neamț – Birou nr.28, str. Ștefan cel Mare, nr.62, tel. 790245, int. 128

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate