AJUTOARELE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI. SEZONUL RECE 01.11.2012-31.03.2013

0

 

BENEFICIARI:

–         persoane singure/familii care folosesc pentru incălzirea locuinței gaze naturale (centrală de apartament, arzătoare)

–         persoane singure/familii care folosesc pentru incălzirea locuinței energie termică

–         persoane singure/familii care folosesc pentru incălzirea locuinței lemne

 

Venit maxim / membru familie

    pentu GAZE NATURALE – venit maxim / membru familie – 615 lei/lună

    pentru LEMNE – venit maxim / membru familie – 615 lei/lună

    pentru SISTEM CENTRALIZAT – familii – venit maxim / membru familie – 786 lei/lună

                              – persoane singure – venit maxim – 1082 lei/lună

   

LISTA cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

(1)Bunuri imobile:

– clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.

(2)Bunuri mobile:

1.mijloace de transport*): autoturisme care depășesc 1.600 cm3, autoutilitare, autocamioane de orice fel și remorci, șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;

2.utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

3.utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

4.utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

5.depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

(3)Terenuri:

Terenuri

Familii cu 1-3 persoane

Familii cu peste 3 persoane

1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei și curtea aferentă (teren intravilan), care depășesc 1.000 m2 în zona urbană și 2.000 m2 în zona rurală
2. Terenuri în zona colinară și de șes
– arabil și fâneaţă

2,00 ha

3,00 ha

– forestier

2,00 ha

3,00 ha

– vii, livezi, grădini de legume și flori

1,00 ha

1,50 ha

3. Terenuri în zona montană
– forestier

2,00 ha

3,00 ha

– vii, livezi

1,50 ha

2,00 ha

– pășuni și fâneţe

4,00 ha

5,00 ha

(4)Categorii de animale/păsări:

1.peste 3 bovine;

2.peste 5 porcine;

3.peste 20 de ovine/caprine;

4.peste 15 familii de albine.

___

*) Se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum și cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

 

NOTĂ

Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

 

 

CONTINUTUL DOSARULUI:

    CERERE  SI DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (formularul se obține de la Primărie, birou 28) +

1. Copii acte doveditoare ale componenței familiei

–         buletine / cărți de identitate

–         certificate de naștere (pentru copii sub 14 ani)

–         certificat căsătorie/deces

–         hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

–         hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;

–         decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;

–         hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

–         după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

2. Acte doveditoare ale veniturilor pentru ultima lună

–         adeverințe salariat – salariul net + bonuri de masa (numar si valoare)

–         talon pensie / talon ajutor șomaj / talon indemnizatie handicap

–         talon indemnizație creștere copil / stimulent creștere copil

–         talon alocație

–         adeverință rol agricol (birou 36)

–         certificat atestare fiscală (birou 6 și birou 7)

–         adeverință Administrația financiară

–         adeverinta elev / student

3. Alte acte

– factura E-on GAZ pentru persoanele singure/familiile care folosesc pentru incălzirea locuinței gaze naturale (centrală de apartament, arzătoare)

UNDE SE DEPUN: Primăria orașului Târgu Neamț – Birou nr.28, str. {tefan cel Mare, nr.62

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE DE LA:

– Primăria orașului Târgu Neamț – Birou nr.28, str. {tefan cel Mare, nr.62, tel. 790245, int. 128

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate